Vladimír Vávra: Volatilita na trhoch môže priniesť veľa príležitostí na aktívne obchodovanie


Vladimír Vávra: Volatilita na trhoch môže priniesť veľa príležitostí na aktívne obchodovanie

Aj keď považuje minuloročný vývoj na akciových trhoch za jeden z najhorších od veľkej hospodárskej krízy, pre rok 2023 je miernym optimistom. Ako sa bude dariť akciám pod vplyvom pokračujúceho konfliktu na Ukrajine? Prečo si myslí, že inflácia dosiahla svoj vrchol a úrokové sadzby už ďalej významne neporastú? Aj na tieto otázky odpovedá v rozhovore Vladimír Vávra, senior trader WOOD & Company.


Ako by ste zhodnotili výkonnosť akciových trhov v roku 2022?

 Po viac ako desaťročí nadpriemerných zárobkov zažili finančné trhy v roku 2022 značné rozčarovanie. Akciové trhy zaznamenali najhorší pokles od roku 2008, ale paradoxne, dvojciferné straty zaznamenal tento rok aj trh s dlhopismi. Cez túto optiku môžeme povedať, že rok 2022 bol jedným z najhorších od  Veľkej hospodárskej krízy v 30.rokoch minulého storočia. Ak sa na to  pozrieme z pohľadu hlavných amerických akciových trhov, S&P 500 stratil od začiatku tohto roka približne 20 % a Dow Jones okolo 10 %. Ide o veľký rozdiel oproti roku 2021, kedy rástli o 25, resp. 19 %. 

 

Čím bol tento pokles zapríčinený?

 Z globálneho politického hľadiska bola veľkým úderom najmä vojna na Ukrajine. Správy z Ukrajiny a reakcie západu na ruskú agresiu ovplyvnili trhy po veľkú časť roka 2022. Sekundárnym efektom konfliktu sa stala energetická kríza v podobe prudkého nárastu cien fosílnych palív a energií. Bol to  jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý spôsobil výrazné zintenzívnenie inflačných tlakov v globálnom meradle. To následne viedlo k zvráteniu doteraz veľmi voľnej menovej politiky centrálnych bánk, ktoré v snahe potlačiť špirálovitú infláciu prudko zvýšili úrokové sadzby spolu s naštartovaním kvantitatívneho uzatvárania, t. j. zníženia bilančných súm. 

 Na finančné trhy mala negatívny vplyv aj situácia v Číne, ktorú možno charakterizovať ako jeden z najdôležitejších motorov globálneho rastu. Vládna politika nulovej tolerancie voči šíreniu pandémie covid a s ňou spojené reštriktívne opatrenia na obmedzenie pohybu obyvateľstva viedli nielen k významnému spomaleniu hospodárskeho rastu Číny, ale aj celosvetovo predĺžili obdobie narušených dodávateľských reťazcov.

 

Ako by ste zhodnotili reakcie akciových trhov na spomenuté krízové faktory ako energetická či inflačná kríza, vojna na Ukrajine, či zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk?

 Akciové trhy v  posledných  rokoch ťažili z veľmi voľnej menovej politiky centrálnych bánk s úrokovými sadzbami blízkymi nule, ako aj z „pumpovania“ likvidity na finančné trhy. To z pohľadu oceňovania viedlo k zvýšeniu cien  vybraných aktív do závratných výšok. V niektorých prípadoch, ako sú dlhopisy, kryptomeny alebo vybrané akcie v technologickom sektore, by sme mohli hovoriť aj o špekulatívnych bublinách. Nálada, v ktorej finančné trhy vstúpili do roka 2022, preto nebola úplne ideálna. O to väčšie bolo rozčarovanie, ktoré prišlo v dôsledku nečakanej čiernej labute, t.j. ruskej agresie na Ukrajine. 

 

Čo čaká akciové trhy v roku 2023?

 V ročnom výhľade očakávam od akcií skôr priemernú alebo podpriemernú  výkonnosť. V dôsledku volatility trhu však môže existovať veľa príležitostí na aktívne obchodovanie. Pri prípadných ďalších poklesoch sa môžu vyskytnúť príležitosti budovať dlhodobé pozície na atraktívnych úrovniach valuácie. Odhliadnuc od toho sa však domnievam, že prvý polrok 2023 bude ťažký, keďže účinky vysokých úrokových sadzieb a inflácie sa ešte v plnej miere nepremietli do reálnych  finančných premenných. Preto sa dá očakávať, že v nadchádzajúcich mesiacoch budeme svedkami revízií odhadov hospodárskeho rastu a ziskov spoločností smerom nadol.

 To však neznamená, že by sme mali na akciové trhy zanevrieť. Každá kríza prináša príležitosti. Akcie sú z dlhodobého hľadiska najziskovejšou triedou aktív a historické poučky hovoria, že práve investície počas krízy  prinášajú najväčšie výnosy. Zároveň si myslím, že akciové trhy sú  jedným z najspoľahlivejších predstihových ukazovateľov. V súčasnosti už pravdepodobne zohľadňujú významnú časť vyššie uvedených negatív. Zároveň môžu v druhej polovici budúceho roka začať rásť pred zlepšujúcim sa výhľadom na rok 2024.

 

Ako budú na akciový trh vplývať vyššie úrokové sadzby a inflácia?

Inflácia už pravdepodobne dosiahla vrchol a v nadchádzajúcich mesiacoch sa bude naďalej oslabovať. Na druhej strane, inflácia začína klesať z veľmi vysokých úrovní a na dostrel inflačných cieľov najväčších svetových centrálnych bánk sa v roku 2023 asi nedostane. Americký FED a európska ECB pravdepodobne ešte začiatkom roka mierne zvýšia úrokové sadzby, ale myslím si, že najväčší nárast je už za nami.

Referenčné úrokové sadzby preto pravdepodobne ešte nejaký čas zostanú na vysokých úrovniach, ale môžeme  byť svedkami poklesu dlhodobých sadzieb. Preto očakávam, že budúci rok by mohol byť pre trh s dlhopismi podstatne priaznivejší. Očakávania budúceho poklesu úrokových sadzieb sa môžu v druhej polovici roka zároveň začať pozitívne premietať do valuácii akciového trhu. 

 

Bude vývoj vojny proti Ukrajine, energetická kríza, hrozba recesie silných svetových ekonomík alebo narušené dodávateľské reťazce, stále zohrávať hlavnú úlohu?

Pravdepodobnosť, že ekonomiky USA a EÚ sa v budúcom roku dostanú do recesie, sa v posledných mesiacoch zvýšila. Stále však nie je jasné, aká dlhá a hlboká recesia bude. Osobne verím v odolnosť týchto ekonomík, a to tak z hľadiska spotrebiteľského dopytu,  ako aj z hľadiska adaptability firiem. V základnom scenári teda očakávam skôr plytkú a relatívne krátku recesiu. Finančné trhy môžu byť naďalej nervózne z rizika ďalšej eskalácie konfliktu na Ukrajine, ale som presvedčený, že Rusko už v  tejto chvíli  svoju imperialistickú vojnu prehralo. Je len otázkou času, kedy mu dôjdu zdroje a bude čeliť vnútornému rozkladu.

Pokiaľ  ide o  energetickú krízu, som pre rok 2023 veľkým optimistom. V posledných týždňoch sme svedkami znateľného poklesu spotových cien plynu a elektrickej energie. Odhliadnuc od  toho, nakoľko bude úspešný proces hľadania alternatívnych zdrojov energie, má Európa stále veľký potenciál v úspore jej aktuálnej spotreby. Zároveň by sa mal v prvej polovici roka vyriešiť aj najväčší problém európskej energetickej infraštruktúry, t.j. neplánovaný výpadok francúzskych jadrových elektrární. 

Čo sa týka problémov dodávateľského reťazca, hoci sme v  posledných mesiacoch zaznamenali slabnutie tohto problému, je jasné, že kvôli diverzifikácii geopolitického rizika budeme aj naďalej svedkami procesu deglobalizácie. Tá môže mať negatívny vplyv na ziskové marže v niektorých sektoroch. Na druhej strane, najväčší podiel narušení dodávateľského reťazca spôsobili v roku 2022 zákazy vychádzania v Číne. Postupným otváraním čínskej ekonomiky by sa tento negatívny faktor mal odstrániť.