Real Estate

Vo WOOD & Co. veríme, že nehnuteľnosti sú dobrá investícia. Preto budujeme a spravujeme silné fondy nehnuteľností, vďaka ktorým vám dokážeme poskytnúť jedinečné investičné príležitosti so zaujímavým výnosom.

Realitné fondy WOOD & Company

Do nášho portfólia nakupujeme kvalitné komerčné nehnuteľnosti. Staviame na fungujúcej infraštruktúre, dlhodobých nájomných zmluvách a pevných vzťahoch s našimi partnermi. Práve preto patria naše realitné fondy medzi najvýkonnejšie v Česku a na Slovensku.

Veríme, že kľúčom k úspechu sú spokojní nájomníci. Sme nielen vlastníci portfólia nehnuteľností, ale všetky naše kancelárske budovy a obchodné centrá aj aktívne spravujeme. Vďaka skúsenostiam nášho tímu dokážeme efektívne reagovať na potreby klientov a realizovať prípadné zmeny prenajímaných priestorov. Aj preto máme vysokú obsadenosť prevyšujúcu 95 percent. Naše kompletné portfólio nehnuteľností si môžete pozrieť na wood-re.com/sk.

 • 355 400 m²

  Prenajímateľná plocha

 • 1,14 mld. EUR

  Aktíva pod správou (podľa RICS)

 • 15

  Počet nehnuteľností

 • 94,75 %

  Priemerná obsadenosť nehnuteľností

 • 782

  Počet nájomníkov


Naše realitní podfondy

Nehnuteľnosti v našom portfóliu sú etablované a preverené časom. Čas a energia, ktorú venujeme detailnej analýze akvizícií a profesionálnej správe, sa odrážajú vo výnosoch dosahovaných našimi podfondmi.

Fondy pre kvalifikovaných investorov

Podľa zákona je kvalifikovaným investorom ten, kto investuje aspoň ekvivalent 125 000 EUR a zároveň potvrdí, že si uvedomuje riziká spojené s investovaním do tohto fondu, alebo najmenej 1 milión Kč . V takom prípade je však potrebné, aby administrátor fondu potvrdil, že investícia zodpovedá investorovmu finančnému zázemiu, investičným cieľom a odborným znalostiam a skúsenostiam.