Fondy

Ponúkame pestrú škálu fondov, medzi ktorými vynikajú realitné podfondy s dlhodobo atraktívnym výnosom. Považujeme ich za kotvu každého dlhodobého portfólia investora.

Názov Typ aktíva Cielený dlhodobý výnos Min. investícia Odporúčaný investičný horizont Anualizovaný výnos od založenia (EUR trieda) Výnos za posledných 12 mesiacov (EUR trieda)
WOOD & Company Logistics podfond
Fond kvalifikovaných investorov 15 % p.a. 1 mil. CZK 3 a viac rokov - -
WOOD & Company Renewables podfond
Investičná príležitosť
Fond kvalifikovaných investorov 15 % p.a. 1 mil. CZK 5 rokov - -
WOOD & Company Office podfond
Investičná príležitosť
Fond kvalifikovaných investorov 8 - 10 % p.a. 125 tis. EUR 5 a viac rokov 10,70 % 4,33 %
WOOD & Company Retail podfond
Investičná príležitosť
Fond kvalifikovaných investorov 8 - 10 % p. a. 1 mil. CZK 5 a viac rokov 14,65 % 9,56 %
WOOD & Company Blockchain+
Fond kvalifikovaných investorov 20 - 25 % p.a. 125 tis. EUR 5 a viac rokov 37,4 % 72,9 %
WOOD & Company AUP Bratislava podfond
Investičná príležitosť
Fond kvalifikovaných investorov 8 % p. a. 50 tis. EUR 10 a viac rokov 23,67 % (EUR trieda) k 31. 12. 2023 9,48 % (EUR trieda) k 31. 12. 2023
LitFin Alpha podfond
Fond kvalifikovaných investorov 12 - 15 % p.a. 125 tis. EUR 5 a viac rokov - -
WOOD & Company Štátne dlhopisy - OPF
Fond kvalifikovaných investorov 2 - 5 % p.a. 1 mil. CZK 3 a viac rokov 41,67 % 7,01 %
Název Typ aktíva Zameranie Minimálna investícia Odporúčaný investičný horizont Frekvencia transakcií Počiatočná hodnota jednotky
WOOD & Company Real Estate - OPF
Investičná príležitosť
Podielový fond Komerčné nehnuteľnosti 100 CZK 5 a viac rokov Mesačne 1 CZK (hodnota do 31.5.2023)
WOOD & Company Akciový - OPF
Podielový fond Svetové akcie 100 CZK 5 a viac rokov Denne 1 CZK
WOOD & Co. Podnikové dlhopisy - OPF
Podielový fond České podnikové dlhopisy 100 CZK 3 a viac rokov Denne 1 CZK