WOOD & Company získala pre Aupark rekordný bankový úver vo výške 229,5 milióna eur


WOOD & Company získala pre Aupark rekordný bankový úver vo výške 229,5 milióna eur

Investičná skupina WOOD & Company získala na refinancovanie dlhu nákupného centra Aupark v Bratislave bankový úver vo výške 229,5 milióna eur patriaci k historicky najvyšším na domácom realitnom trhu. Financovanie zabezpečí viacero európskych bankových skupín, pričom všetky z nich pôsobia dlhodobo aj na Slovensku. 


Úver pre Aupark, ktorý zabezpečovala skupina WOOD & Company, poskytol syndikát šiestich bánk. Sú medzi nimi Erste Group Bank AG, UniCredit Bank, Komerční banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. 

„Získanie bankového financovania takéhoto objemu od klubu šiestich bánk počas pretrvávajúcej COVID-krízy, kedy bolo nákupné centrum značnú dobu prakticky zatvorené, potvrdzuje dôveru bankového sektora v samotný Aupark ako prémiové retailové aktívum, ako aj v schopnosť skupiny WOOD & Company dlhodobo úspešne riadiť svoje investície,“ uviedol Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company zodpovedný za realitné aktíva na slovenskom trhu. 

V procese zabezpečenia financovania zastupovala skupina WOOD & Company budúcich joint venture partnerov spoločnosti (WOOD & Company, Tatra Asset Management, Unibail-Rodamco-Westfield). Poskytnutý úver je vo výške 229,5 milióna eur a jeho účelom je refinancovanie súčasného dlhu spoločnosti vlastniacej najúspešnejšie nákupné centrum na Slovensku. 

„Rekordná hodnota aktíva prilákala viacero medzinárodných financujúcich inštitúcií. V procese selekcie partnerov, vyjednávania podmienok financovania a vytvorenia syndikátu, zastrešenom WOOD & Company, však nakoniec uspeli lokálne pôsobiace bankové skupiny vďaka ich hlbokej znalosti prostredia i prominentného postavenia a výkonnosti nákupného centra Aupark v rámci regiónu,“ doplnil Miroslav Hilčík, Senior Manager WOOD & Company, ktorý sa podieľal na zabezpečení bankového financovania transakcie. 

Syndikát šiestich financujúcich bánk zastupovala v roli aranžéra úveru Erste Group Bank AG. „Sme radi, že sme mohli poskytnúť podporu nášmu klientovi WOOD & Company spolu s jeho joint venture partnermi Unibail-Rodamco-Westfield a Tatra Asset Management pri zabezpečení refinancovania. Spolu s ostatnými piatimi bankami tým potvrdzujeme ochotu bankového sektora naďalej podporovať kvalitné projekty v období, keď sa ekonomika v regióne vracia k oživeniu,“ načrtol Marko Brekič, výkonný riaditeľ RE Finance v Erste Group Bank AG.  

WOOD & Company využila pri získavaní bankového financovania služby medzinárodnej právnej kancelárie White & Case a pri uzavretí zabezpečenia úrokovej sadzby (tzv. hedgingu) služby lídra v oblasti manažovania finančného rizika, spoločnosti Chatham Financial. 

Akvizíciu nákupného centra Aupark od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW) oznámila skupina WOOD & Company spolu so svojím joint venture partnerom Tatra Asset Management koncom apríla tohto roka. Celková cena transakcie predstavuje 450 miliónov eur, pričom kupujúci k dnešnému dňu získali 60-percentný podiel a zostávajúcich 40 percent sa prevedie postupne v dohodnutých podieloch v rokoch 2022, 2023 a 2024. Spoločnosť URW bude pokračovať v správe nehnuteľnosti spolu s WOOD & Company, až kým nedôjde k úplnému prevzatiu aktíva kupujúcimi. 

Bratislavský Aupark je prémiové nákupné centrum, ktoré je obľúbenou destináciou pre návštevníkov z hlavného mesta aj širokého okolia. Centrum v súčasnosti poskytuje hrubú prenajímateľnú plochu 59 600 štvorcových metrov s 231 obchodnými jednotkami a vyše 2 200 parkovacích miest. V roku 2019 evidovalo návštevnosť 11,8 milióna ľudí.

O spoločnosti WOOD & Company

WOOD & Company je investičná skupina s významným postavením na stredoeurópskom trhu. Skupina sa zameriava na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Spoločnosť bola založená v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe a skúseného oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave. WOOD & Company je členom niekoľkých významných búrz vo svete a zároveň najväčším obchodníkom na Pražskej burze cenných papierov. Ročne zobchoduje akcie v objeme 25 mld. eur, čo potvrdzuje silnú pozíciu spoločnosti na miestnych kapitálových trhoch. Aktíva spravované skupinou dosahujú takmer 1 mld. eur a to v oblasti zdravotníckeho tovaru, farmaceutického priemyslu, nakladania s odpadmi, nehnuteľností a informačných technológií.

WOOD & Company Real Estate zastrešuje realitné aktivity WOOD & Company. Patrí medzi lokálnych lídrov v segmente komerčných nehnuteľností s viac ako 309-tisíc m2 prenajímateľnej plochy. Zameriava sa na budovanie portfólia a aktívny manažment komerčných nehnuteľností. Okrem pôsobenia v Českej republike, kde spravuje administratívne budovy Hadovka Office Park, Harfa Office Park a The Greenline či obchodné centrá Galéria Harfa a Centrum Krakov, úspešne buduje aj svoje slovenské portfólio s nákupným centrom Aupark Bratislava a administratívnymi budovami Westend Tower, Aupark Tower, Lakeside Park 01, BBC5, BBC 1 a BBC 1 Plus. Viac informácií nájdete na webe wood.sk.

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]