WOOD & Company vstupuje s novým realitným fondom do segmentu logistiky. Po prvej akvizícii siahla do Poľska


WOOD & Company vstupuje s novým realitným fondom do segmentu logistiky. Po prvej akvizícii siahla do Poľska

Skupina WOOD & Company otvára nový WOOD & Co. Logistics podfond a vstupuje tak do segmentu logistiky. Nový podfond je určený pre kvalifikovaných investorov. V eurovej triede cieli na ročný výnos 15 percent pri investičnom horizonte aspoň tri roky. Unikátnou stratégiou fondu sú investície do výstavby logistických nehnuteľností, kde investor získava možnosť profitovať z developerského výnosu. Prvou akvizíciou nového podfondu je plánovaná investícia do výstavby tretej etapy projektu 7R Park Tczew III neďaleko poľského Gdanska. V príprave je výstavba ďalších logistických projektov v strednej Európe. 


Súčasťou Realitného fondu WOOD & Company sa po novom stáva podfond zameraný na priemyselné parky WOOD & Co. Logistics podfond. Spoločnosť WOOD & Company tak dopĺňa portfólio komerčných nehnuteľností nad rámec existujúcich retailových a kancelárskych budov o logistické parky. Do segmentu logistiky vstupuje ako investor do developerského projektu logistického parku 7R Park Tczew III. „Poľsko je jedným z investične najatraktívnejších trhov v oblasti logistiky. Náklady na prenájom skladov, spotrebu energie a pracovnú silu tu patria k najnižším v Európe, sú až o tretinu nižšie ako v Česku a o viac ako 60 % nižšie než v Nemecku. V rámci EÚ je Poľsko trojkou v oblasti logistiky a v posledných piatich rokoch rastie tento trh každoročne 16% tempom. Za prenájom najmodernejších priemyselných parkov zaplatí nájomca v priemere 5,5 eura za meter štvorcový,“ hovorí Jiří Hrbáček, riaditeľ realitných fondov a zástupca predsedu predstavenstva WOOD & Company. 

Poľsko, región príležitostí
Podľa Hrbáčka dáva zmysel rozhliadať sa na poľskom trhu aj v najbližších rokoch, pretože hospodárska situácia v Poľsku má vzostupnú trajektóriu. V rokoch 2024 a 2025 by malo Poľsko zaznamenať solídny hospodársky rast, predpokladá sa zvýšenie HDP o 2,4 %, resp. 3,3 %. Súčasná 11,9 % inflácia by mala budúci rok klesnúť na 5,2 % a ďalej na 3,6 % v roku 2025. Úroveň nezamestnanosti je najnižšia od roku 1990. 

Nový podfond z dynamického segmentu logistiky
Realitné podfondy WOOD & Company dosahujú od roku 2016 dlhodobo pôsobivé výnosy. Na tieto úspechy nadväzuje spoločnosť vstupom do segmentu logistických komerčných nehnuteľností a otvára nový WOOD & Co. Logistics podfond. Ide o investičnú príležitosť v eurovej triede pre kvalifikovaných investorov s cieleným ročným výnosom 15 % a odporúčaným investičným horizontom aspoň tri roky. 

Stratégiou podfondu sú investície do výstavby najmodernejších skladov v osvedčených lokalitách, ktoré spĺňajú náročné podmienky na udržateľnosť. Investori tak majú unikátnu príležitosť profitovať aj z developerského výnosu. „Chceme uzatvárať partnerstvá s developerskými spoločnosťami, ktoré majú patričné odborné znalosti, chcú sa podieľať aj na financovaní projektu, niesť prípadné riziko a zároveň podporovať spoločný cieľ vedúci k úspechu. Po dokončení výstavby a prenajatí budú logistické budovy predávané s cieľom maximalizovať výnos pre investorov,“ dopĺňa Hrbáček.

Investičná príležitosť v rozvíjajúcom sa regióne
Vstupnou akvizíciou do WOOD & Co. Logistics podfondu je projekt 7R Park Tczew III. Ide o investíciu do výstavby tretej etapy priemyselného parku v regióne Pomoransko. 7R Park Tczew je strategicky umiestnený v blízkosti poľského mesta Tczew, priamo pri diaľnici A1, ktorá spája Gdansk s mestom Lodž a ďalej pokračuje až k českým hraniciam. „Prvé dve etapy projektu naša spoločnosť 7R úspešne dokončila, obsadila a teraz sú prevedené do vlastníctva nových majiteľov, ktorými sú globálny a medzinárodne uznávaný investori do nehnuteľností. Výstavba tretej etapy, na ktorej sa spoločnosť 7R podieľa nielen ako developer, ale aj ako spoluinvestor, je plánovaná so spoločnosťou WOOD & COmpany a zahŕňa štyri moderné priemyselné haly s celkovou prenajímateľnou plochou 153 tisíc metrov štvorcových, ktoré sú navrhnuté s dôrazom na inovácie, udržateľnosť a funkčnosť,“ vysvetľuje Christopher Zeuner, CIO a člen predstavenstva 7R a dodáva: „Prvá budova je už zo 68 % predprenajatá významnej logistickej spoločnosti. S ohľadom na atraktivitu regiónu sme presvedčení, že po dostavbe bude obsadenie aj zvyšných plôch bezproblémové.“ Projekt 7R Park Tczew III má výborné technické parametre a vyhovuje prísnym požiadavkám na udržateľnosť. Na každej budove je inštalovaná fotovoltická elektráreň a budova získala certifikáciu BREEAM Very Good. „Lokalita vyhovuje nášmu zámeru, v rámci ktorého sa chceme sústrediť na logistické regióny ponúkajúce kombináciu rastového potenciálu, sľubných výnosov a zároveň stability. Do budúcna plánujeme výstavbu ďalších logistických projektov v rámci regiónu strednej Európy,“ uzatvára Hrbáček. 

_________

Spoločnosť 7R je dynamicky sa rozvíjajúci developer so sídlom v Poľsku, ktorý pôsobí na trhu komerčných nehnuteľností a ponúka na prenájom sklady triedy A. Spoločnosť uspokojuje potreby rôznych podnikateľských subjektov tým, že ponúka skladové a priemyselné priestory vrátane projektov typu built-to-suit (BTS). Jej portfólio zahŕňa veľké logistické parky, ako aj malé podnikateľské jednotky (SBU) a mestské sklady známe ako 7R City Flex. K dnešnému dňu spoločnosť 7R úspešne dokončila investície v celkovej rozlohe 1,8 milióna m2 a v súčasnosti má vo výstavbe približne 2,3 milióna m2 GLA v Poľsku a Českej republike. S cieľom preukázať svoj záväzok k udržateľnosti sa spoločnosť 7R aktívne zapája do aktivít ESG, pričom koná zodpovedne voči životnému prostrediu, miestnym komunitám a správe a riadeniu spoločnosti. Viac informácií nájdete na www.7rsa.pl.

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]