WOOD & Company oznamuje akvizíciu nákupného centra Aupark Bratislava


WOOD & Company oznamuje akvizíciu nákupného centra Aupark Bratislava

 Spoločnosť WOOD & Company dnes oznámila akvizíciu nákupného centra Aupark Bratislava od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Dokončenie transakcie sa očakáva v prvej polovici tohto roka a podlieha splneniu štandardných odkladacích podmienok vrátane schválenia regulačnými orgánmi.


WOOD & Company ako líder transakcie spolu so svojím joint venture partnerom Tatra Asset Management (ďalej ako „kupujúci”), najprv získa 60-percentný podiel, pri dohodnutej celkovej cene transakcie 450 miliónov eur (pri podiele 100 %). Zostávajúcich 40 percent sa prevedie postupne v dohodnutých podieloch v rokoch 2022, 2023 a 2024.

Celkové náklady na akvizíciu sú v súlade s hrubou trhovou hodnotou aktíva (Gross Market Value). V súvislosti s dopadmi aktuálnej pandémie COVID-19 poskytla spoločnosť URW trojročnú garanciu na príjmy z nájomného a participatívny úver vrátane earn-out mechanizmu. Joint venture spoločnosti URW a kupujúcich zároveň refinancovalo súčasný dlh spoločnosti Aupark získaním bankového financovania v objeme 229,5 milióna eur. 

„Akvizícia Auparku ako prvotriedneho aktíva v excelentnej lokalite je v súlade s našou investičnou stratégiou zameriavať sa na kvalitné nehnuteľnosti s etablovanou klientelou a atraktívnym mixom nájomcov. Aupark vhodne doplní naše realitné portfólio a zároveň predstavuje pre našich klientov výnimočnú investičnú príležitosť so stabilnými výnosmi a priaznivým pomerom rizika a návratnosti. Súčasné analýzy a trendy potvrdzujú, že spotrebitelia sa po skončení pandémie vracajú do nákupných centier. Krajiny, kde sa už obchody znovu otvorili, vykazujú vysoký nárast návštevnosti. Spolu s tímom Unibail-Rodamco-Westfield budeme preto pokračovať v rozvoji nákupného centra tak, aby sme udržali jeho pozíciu trhového lídra v segmente prémiových nákupných centier. V tomto roku budeme zároveň pokračovať v napĺňaní našej stratégie a plánu vstúpiť na ďalšie trhy strednej a východnej Európy. Chceme využiť výhodné trhové prostredie, ktoré vytvorila pokračujúca pandémia, a ďalej rozvíjať naše portfólio,“ hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company zodpovedný za realitné aktíva na slovenskom trhu. 

Akvizíciou Auparku sa spoločnosť WOOD & Company stáva druhým najväčším vlastníkom kancelárskych a nákupných centier v Bratislave a Prahe. Celková hodnota realitného portfólia spoločnosti presiahne po dokončení transakcie jednu miliardu eur. Popri Auparku vlastní WOOD & Company aj nákupné centrá Galerie Harfa a Centrum Krakov v Prahe. Celkovú prenajímateľnú plochu v retail aktívach zvyšuje skupina na 115-tisíc štvorcových metrov.

Dokončenie transakcie sa očakáva v prvej polovici tohto roka a je predmetom štandardných odkladacích podmienok vrátane schválenia regulačnými orgánmi. Spoločnosť URW bude pokračovať v správe nehnuteľnosti spolu s WOOD & Company, až kým nedôjde k úplnému prevzatiu aktíva kupujúcimi a vyrovnaniu potenciálnych kompenzácií.

„Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s WOOD & Company na tejto dôležitej transakcii, ktorá predstavuje významný medzník na slovenskom trhu. Zároveň demonštruje odolnosť prémiových nákupných centier a likviditu tejto triedy aktív napriek kontextu pandémie COVID-19. Transakcia má jednoznačný zmysel pre všetky zúčastnené strany a umožňuje spoločnosti URW urýchliť pokrok v jej hlavnom strategickom cieli znížiť mieru zadlženosti,“ povedal Martin Makovec, investičný a prevádzkový riaditeľ URW pre strednú Európu.

Pandémia pôsobí ako akcelerátor, ktorý priniesol zmenu do zavedeného transakčného procesu. Po vypuknutí krízy začiatkom minulého roka sa väčšina plánovaných fúzií a akvizícií odložila alebo prehodnocovala. Obe strany – kupujúci aj predávajúci – nanovo vyhodnocovali vplyv krátkodobých a dlhodobých faktorov, zmeny v hodnotovom reťazci a konkurenčné prostredie. Veľmi nás teší, že sme spolu s našimi obchodnými partnermi prešli týmto obdobím neistoty sebavedomo a ukázali sme našu vysokú flexibilitu, čo nám pomohlo udržať transakcie na správnej ceste. Na trhu sme už zaznamenali určité oživenie a veríme, že objem transakcií tento rok vzrastie,“ dodal Lukáš Palaščák, Head of M&A v spoločnosti WOOD & Company. 

Aupark Bratislava je prémiovým nákupným centrom s hrubou prenajímateľnou plochou 59 600 štvorcových metrov a návštevnosťou 11,8 milióna ľudí (v roku 2019). „Prémiové nákupné centrá ako Aupark budú hrať pri očakávanom oživení ekonomiky po COVID-e unikátnu rolu. Ich klientelu tvoria návštevníci zo stredných a vyšších vrstiev, teda skupín obyvateľstva, ktorých sa ekonomické konzekvencie pandémie dotkli najmenej. V porovnaní s konkurenciou má priemerný návštevník Auparku o 30 percent vyššie príjmy a počas jednej návštevy navštívi o 20 percent viac obchodov. Aupark navyše dlhodobo profituje z vynikajúcej polohy a zo životaschopnosti Bratislavy, ktorá už tradične patrí medzi ekonomicky najsilnejšie regióny EÚ. Aj preto ide v prípade akvizície Auparku o výnimočný obchod, ktorý pre nového majiteľa predstavuje nadštandardnú hodnotu,“ uviedol Michal Soták, z konzultačnej spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá je popredným odborníkom v oblasti retailu a nákupných centier.

Predaj nákupného centra Aupark, ktoré je jediným aktívom URW na Slovensku, je plne v súlade so stratégiou spoločnosti znižovať zadlženosť, dynamicky využívať kapitál zo stabilných aktív a koncentrovať sa na vlastníctvo nehnuteľností v kľúčových európskych mestách.