WOOD & Company Office podfond posilnil novými akvizíciami a drží si vysoké výnosy


WOOD & Company Office podfond posilnil novými akvizíciami a drží si vysoké výnosy

WOOD & Company Office podfond zameraný na kvalitné administratívne budovy dosiahol za posledných 12 mesiacov výnos 10,33 %. Dokázal tak vyrovnať vysokú medziročnú infláciu, ktorá sa napriek miernemu poklesu počas leta stále pohybuje na úrovni okolo 10 %. Podfond dosahuje úspech aj vďaka novým projektom a jeho očakávania budúcej výkonnosti sú pozitívne


Úroveň inflácie prekročilo v rámci realitného portfólia WOOD & Company aj zhodnotenie investícií v Retail podfonde. Ten dosiahol za posledný rok výnos 13,97 %. Realitný biznis čelí v poslednom období mnohým výzvam. Vďaka správne nastavenej stratégii a kvalitnému portfóliu sa ich WOOD & Company darí zdolávať. 

Investície do realít odolávajú krízam 

Skupina WOOD & Company dlhodobo dôveruje kvalitným komerčným realitám. Podľa Martina Šmiguru, investičného riaditeľa WOOD & Company, preukazujú realitné fondy v strednej Európe stabilitu aj po náročnom roku 2022.  

„Naším cieľom je maximalizovať zhodnotenie investícií klientov, preto je prítomnosť v týchto aktívach samozrejmosťou. Cielime na ročný výnos 8-10 %, čo sa nám vďaka zloženiu podfondov, dobre nastavenej stratégii a profesionalite tímu darí napĺňať,“ hovorí M. Šmigura.  

Podľa štatistík Slovenskej asociácie správcovských spoločností sa realitné fondy skupiny dlhodobo umiestňujú na predných miestach rebríčka najvýkonnejších fondov v oblasti realít. 

Realitný fond WOOD & Company zastrešuje 3 podfondy - Office podfond, Retail podfond a AUP Bratislava podfond. Spravuje aktíva v objeme viac ako 1 mld eur. V súčasnosti má v portfóliu 15 nehnuteľností s celkovou prenajímateľnou plochou cez 355 tisíc metrov štvorcových. Tú si prenajíma 767 nájomcov. 

Stratégia realitného portfólia WOOD & Company

Tvorba úspešného portfólia znamená správne investičné rozhodnutia pri voľbe kľúčových aktív:

  • investície do kvalitných komerčných nehnuteľností prinášajú stabilné výnosy naprieč ekonomickým cyklom.
  • investície do aktív s jasne nastavenou prevádzkovou ekonomikou
  • výber preverených a etablovaných budov vyššej kategórie
  • projekty s ľahko dostupnou lokalitou a vysokou obsadenosťou
  • diverzifikovaná štruktúra nájomcov

Zhodnotenie v Office podfonde prekročilo 90 % 

V rámci realitného portfólia sa dlhodobo darí aj WOOD & Company Office podfondu. Od svojho založenia v roku 2016 dosiahol jeho kumulatívny výnos 90,57 %. Prekonáva tak aj výkonnosť globálneho akciového trhu, ktorý je reprezentovaný indexom MSCI ACWI.  

Priemerný ročný výnos podfondu od jeho založenia predstavuje 11,34 %. Za posledný rok si investori pripísali výnos 10,33 %. Fond tak odoláva stále vysokej inflácii na úrovni okolo desiatich percent.  

Ku koncu druhého polroka 2023 zahŕňal WOOD & Company Office podfond kancelárske nehnuteľnosti s celkovou prenajímateľnou plochou 218 300  Aktíva podfondu v Česku, na Slovensku a v Poľsku predstavujú hodnotu 471 miliónov eur. Čistý prevádzkový zisk (NOI) dosahuje 36,01 milióna eur. 

Zhodnotenie WOOD & Company Office podfondu si pri vysokej obsadenosti budov udržuje stabilný rast aj v roku 2023.  

WOOD & Company Office podfond posilnil novými akvizíciami a drží si vysoké výnosy

Aktíva Office podfondu WOOD & Company 

Do podfondu orientovaného na kvalitné administratívne nehnuteľnosti patria bratislavské budovy Aupark Tower, Lakeside Park 01, Lakeside Park 02, BBC1, BBC1 Plus, BBC5 a Westend Tower, pražské kancelárske budovy Hadovka Office Park, The Greenline a Green Point alebo Astrum Business Park vo Varšave. 

Office podfond posilňujú nové akvizície 

V roku 2022 získal WOOD & Company Office podfond do svojho portfólia kancelárske budovy Astrum Business Park vo Varšave a GreenPoint v Prahe. Green Point skupina odkúpila od spoločnosti Ronaldsay B.V. a nadobudla tak 7 500 prenajímateľnej kancelárskej plochy.  

Green Point je súčasťou lukratívnej a rozvíjajúcej sa lokality. Transakciou sme dosiahli vhodnú diverzifikáciu portfólia a zvýšenie podielu pražských aktív vo fonde,“ tvrdí M. Šmigura. 

Ďalším posilnením bolo dokončenie Lakeside Park 02, druhej fázy komplexu Lakeside Park v Bratislave v spolupráci s partnerom IMMOCAP v auguste 2022. Projekt priniesol viac ako 15 000  prenajímateľnej plochy a jej obsadenosť dosiahla ku koncu marca tohto roku necelých 100 %.  

Úspešný projekt skupina zavŕšila v apríli 2023 kedy WOOD & Company odkúpila aj polovičný podiel spoločnosti Immocap a stala sa jediným vlastníkom Lakeside Park 02 v Bratislave. 

Realitný biznis očakáva stabilizáciu 

WOOD & Company Retail aj Office podfond dokázali vzdorovať negatívnym vplyvom posledných rokov na realitný biznis. Po pandémii ho zasiahli dôsledky vojnového konfliktu v Európe s rekordným nárastom cien energií.  

Podľa investičného riaditeľa skupiny sa podarilo nájsť riešenia, ktoré dokázali investície ochrániť. Dobré nastavenie stratégie pomohlo eliminovať dopady energetickej krízy.  

Ďalším faktom je vývoj úrokových nákladov. Podľa Národnej banky Slovenska bol ich nárast pre firmy podnikajúce v komerčných nehnuteľnostiach výzvou. Aj v tejto náročnej situácii si WOOD & Company Retail a Office podfond zachovali vďaka vysokej obsadenosti budov a kvalitne manažovanému portfóliu ročné výnosy nad desiatimi percentami.  

Rast úrokových sadzieb by mali podľa očakávaní postupne spomaliť a spoločnosti budú schopné prenášať tieto náklady do tržieb. Situácia na trhu komerčných nehnuteľností sa tak bude ďalej stabilizovať, čo bude mať pozitívny vplyv aj na zhodnotenie investícií vo WOOD & Company realitných fondoch. 

Kontakt pre médiá:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: [email protected]