Výnosy podielových fondov v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia. Dlhodobo sú najvýnosnejšie akciové a realitné fondy


Výnosy podielových fondov v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia. Dlhodobo sú najvýnosnejšie akciové a realitné fondy

Na Slovensku sme už vyše roka svedkami vysokého cenového rastu. Viac ako inokedy tak počúvame o investovaní, ktoré môže z dlhodobého hľadiska straty z inflácie znížiť, alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť. V aktuálnom prehľade sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, venovala tomu, ako priemerný slovenský investor zhodnocoval od roku 2017 do konca prvého polroka 2023, či dokázal “konkurovať” inflácii, ale aj typom fondov, ktoré ostali v pluse napriek poslednému turbulentnému obdobiu. Analýza vychádza z indexu slovenského investora (ISI100), zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

 V analýze sa dozviete:

  • Ako zhodnocoval bežný slovenský investor od začiatku roku 2017?
  • Aké výnosy dosiahli investori počas druhého kvartálu 2023?
  • A ktoré typy fondov sa, nielen v turbulentných časoch, považujú za kotvu portfólia?

Analytici investičnej skupiny WOOD & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) tzv. Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy (podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, t. j. väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond). Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 je k 1.1.2017.

Pozn.: Metodika ISI100 vychádza z prepočtov váženého priemeru výkonnosti fondov, pričom podobné prepočty sa používajú v zahraničí, napríklad v prípade Indexu českého investora CII750.

 Slovenský investor dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 16,2 %. Na infláciu to nestačilo

K 30.6.2023 bola hodnota indexu evidovaná na úrovni 116,2. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch SR, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 16,2 %. Zjednodušene povedané, 10 tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci prvého štvrťroka 2023 hodnotu 11,62 tisíc eur. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,5 %. 

Počas analyzovaného obdobia, teda za 6,5 roka, bola výnosnosť podielových fondov a  hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast na súčasných 116,2 (k Q2 2023).

Výnosy podielových fondov v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia. Dlhodobo sú najvýnosnejšie akciové a realitné fondy

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch, alebo ideálne aspoň piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas roka 2022, a ani v prvej polovici roka 2023, na rekordne vysokú infláciu nestačila.

Na druhej strane, práve počas druhého štvrťroku 2023 sa stalo po prvýkrát od začiatku roka 2022, že výnosnosť podielových fondov bola vyššia ako tempo zdražovania v krajine. Inak povedané, kým na konci Q2 2023 boli ceny tovarov a služieb oproti záveru Q1 2023 vyššie o 0,7 %, výnosnosť podielových fondov dosiahla za toto obdobie 2,5 %.

Najvýnosnejšie sú dlhodobo akciové a realitné fondy

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 43 % mali k 30.6.2023 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 27 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 %, fondy krátkodobých investícií 1 %.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 30.6.2023) na úrovni 52,6 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 6,7 % p.a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 27,4 % a ročný výnos 3,8 % p.a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 5,4 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,8 % p.a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 2,4 % (anualizovaný 0,4 % p.a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu. 

Výnosy podielových fondov v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia. Dlhodobo sú najvýnosnejšie akciové a realitné fondy

Od vypuknutia vojnovej agresie na Ukrajine v pluse iba realitné fondy

Ako ovplyvnila vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosnosť jednotlivých typov fondov? S výnimkou realitných fondov od začiatku roka 2022 klesla. Reality ako jediné zhodnotili a dosiahli za toto obdobie výnos na úrovni 6,4 %.

Realitné fondy sa práve vďaka stabilite výnosov považujú odborníkmi za tzv. investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Viac o realitných fondov WOOD & Company sa môžete dozvedieť tu: https://wood.sk/sluzby/real-estate/ 

Názor odborníka na výnosnosť podielových fondov v druhom kvartáli 2023:

„Priemerný slovenský dlhopisový a akciový investor skončil v pluse už tretí kvartál v rade. V druhom kvartáli 2023 dokázali globálnym indexom sekundovať ako dlhopisové, tak aj akciové podielové fondy.

Kým dlhopisové podielové fondy sa na tejto trojkvartálovej rastovej vlne držia relatívne dobre, akciové fondy strácajú takmer 4 % na globálny akciový index zabezpečený do eura.

Najväčšou brzdou, ktorá bráni Slovákom investujúcim v podielových fondoch efektívne zhodnocovať, sú zmiešané fondy, v ktorých majú suverénne najviac peňazí. Od konca r. 2016 si pripísali len 5,4 %, t. j. 0,8 % p.a., hoci akciové podielové fondy vzrástli o 52,6 % (6,7 % p.a.). To indikuje, že v zmiešaných fondoch majú akcie len malý podiel (cca 20 %) alebo sa trhový výnos plnohodnotne neprenáša do peňaženiek investorov (poplatky, aktívna správa fondov a pod.). Za zmienku stojí, že ak sme z nášho indexu vynechali zmiešané fondy, kumulovaný výnos indexu by sa zvýšil na 27,1 %, čo je podobné číslo ako dosiahli za rovnaké obdobie realitné fondy“.

 

Maroš Ďurik, Investment Advisory Director z WOOD & Company

Výnosy podielových fondov v druhom štvrťroku 2023 vyššie ako inflácia. Dlhodobo sú najvýnosnejšie akciové a realitné fondy

5 rád, ako v r. 2023 lepšie zhodnotiť investície podľa Maroša Ďurika:

  • Nechať si poradiť od skúseného investičného špecialistu
  • Predĺžiť definovaný investičný horizont a podľa možností, čo najviac investovať alebo zabezpečovať svoje investície do referenčnej meny (čo je pre Slovákov euro)
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do kvalitného eurového dlhopisového investičného produktu (dlhopis, dlhopisový fond) a globálneho akciového ETF
  • V portfóliu by nemali chýbať realitné fondy s komerčnými realitami (kvalitné administratívne budovy, nákupné centrá a logistické parky)
  • Vyčleniť v portfóliu miesto pre alternatívne investície (fondy absolútneho výnosu, private a venture equity investície, digitálne meny, komodity a pod.), ktorých vývoj nie je až tak závislý od vývoja na dlhopisovom a akciovom trhu

 

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]