Investori verzus inflácia k 30.9.2022: Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy


Investori verzus inflácia k 30.9.2022: Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy

V hotovosti a na bankových účtoch držia Slováci až 60 % svojich finančných aktív. V investovaní za vyspelejšími krajinami eurozóny tak zaostávame. Jednou z možností, ktorú Slováci využívajú, je investovať do podielových fondov. Avšak aj pri tomto nástroji sa investori dopúšťajú chýb, ktoré im bránia investície lepšie zhodnotiť. A to i v čase rekordne vysokej inflácie. Potvrdzujú to aktuálne výsledky indexu slovenského investora, zostaveného analytikmi WOOD & Company. Index vychádza z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností. V aktuálnom prehľade sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, venovala tomu, ako priemerný slovenský investor k 30.9.2022 zhodnocoval finančné prostriedky od roku 2017, či investovaním do fondov dokázal “poraziť” infláciu, ale aj na to, ako sa dá nielen v turbulentných časoch efektívnejšie investovať.

V analýze sa dozviete:

  • Ako zhodnotil bežný slovenský investor svoje investície od začiatku roku 2017?
  • Ako zvládajú investori boj s infláciou?
  • Ktorým fondom sa najviac darí a zarábajú aj v turbulentných časoch?
  • Akých chýb sa dopúšťame a ako môžeme efektívnejšie investovať?

 


Analytici investičnej skupiny WOOD & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) tzv. Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších (resp. najpredávanejších a teda najobľúbenejších) podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy (váhy podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, t. j. väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond). Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 je k 1.1.2017. Metodika vychádza z prepočtov váženého priemeru výkonnosti fondov, pričom podobné prepočty sa najčastejšie používajú v zahraničí, napríklad v prípade Indexu českého investora CII750.

Bežný slovenský investor od začiatku roka 2017 zarobil 9,3 %. Infláciu ale nepokoril.

K 30.9.2022 bola hodnota indexu evidovaná na úrovni 109,3. Bežný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových fondoch SR, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 9,3 %. Zjednodušene povedané, v úvode roka 2017 zainvestovaných 10 000 eur má dnes hodnotu 10 930 eur. Hoci nad takmer „nulovým“ zúročením v banke, typickým hlavne pre ostatné roky, investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli k 30.9.2022 vyššie oproti úvodu roka 2017 až o 29,8 %. 

Počas analyzovaného obdobia (za ostatných 5,75 roka) bola výnosovosť podielových fondov a teda aj hodnota indexu negatívne ovplyvnená niekoľkými kľúčovými faktormi a to vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas aktuálneho roka 2022. Hodnota indexu tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesla na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval postupný nárast indexu až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho ale zrazili nadol - na už spomínanú aktuálnu úroveň 109,3 (k Q3 2022).

Investori verzus inflácia k 30.9.2022: Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosovosť musíme pozerať z dlhodobého hľadiska – aspoň v horizonte troch alebo ideálne až piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou inflácie (kumulovanej), tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas prvých troch štvrťrokov 2022 na rekordne vysokú infláciu nestačila ani náhodou.

„Tretí kvartál neprial dlhopisom, ale ani akciám, čo sa prejavilo aj v priemernom zhodnotení dlhopisových, zmiešaných a akciových fondov. Dobrou správou pre investorov bolo, že poklesy podielových fondov boli nižšie ako poklesy globálnych dlhopisových a akciových  indexov, a to nielen v treťom kvartáli, ale aj od začiatku roka. Tu však dobré správy pre fondových investorov končia. Typickou daňou za nižšie poklesy budú nižšie nárasty v budúcnosti. Konzervatívne nastavenie slovenských fondových investorov je najväčšou prekážkou efektívnejšieho zhodnotenia investícií. Jediným relevantným „ostrovom pozitívnej deviácie“ sú stále realitné fondy, ktoré možno považovať za investičnú kotvu portfólia v turbulentných časoch a vhodnú alternatívu k dlhopisovým investíciám,“ zhodnotil aktuálny vývoj Maroš Ďurik, Investment Advisory Director z WOOD & Company.

Najvýnosnejšie sú akciové a realitné fondy. Reality zarábali aj počas prvých troch kvartálov 2022.

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 48 % mali k 30.9.2022 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 22 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 %, fondy krátkodobých investícií 3 %.

Najvyššiu výnosovosť spomedzi analyzovaných fondov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 30.9.2022) na úrovni 33,7 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 5,2 % p.a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 22,6 % a ročný výnos 3,6 % p.a. Iba tieto dva typy fondov dokázali od roku 2017 držať krok s infláciou. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 1,5 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,3 % p.a. Fondy krátkodobých investícií boli tesne nad nulou a dlhopisové fondy vykázali stratu. 

Ako ovplyvnila vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosovosť jednotlivých typov fondov? Výnosovosť s výnimkou realitných fondov, počas prvých troch štvrťrokov 2022 klesla. Reality ako jediné zhodnocovali o 2,4 %.

Investori verzus inflácia k 30.9.2022: Stíhajú jej iba akciové a realitné fondy

Maroš Ďurik: 5 rád, ako v budúcnosti svoje investície lepšie zhodnotiť:

  • Neinvestovať na základe minulej výkonnosti a využívať poklesy (pod 15 %) na doinvestovanie
  • Predĺžiť svoj definovaný investičný horizont a viac sa orientovať na dynamickejšie (akciové) investície
  • Dlhopisové investície čiastočne nahradiť napríklad realitnými fondmi, najlepšie fondmi kvalifikovaných investorov
  • Zmiešané fondy nahradiť samostatnou investíciou do dlhopisového podielového fondu a globálneho akciového fondu (najlepšie ETF)
  • V akciových investíciách menej „špekulovať” a orientovať sa na globálne akciové fondy, ideálne globálne ETF

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]