Aktíva realitných fondov prekonali v prvom kvartáli 2023 objem 2,5 mld. eur


Aktíva realitných fondov prekonali v prvom kvartáli 2023 objem 2,5 mld. eur

Podielové fondy patria na Slovensku medzi obľúbené investičné nástroje. Na popularite čoraz viac získavajú aj realitné fondy, prostredníctvom ktorých investori vlastnia podiely v priemyselných parkoch, logistických parkoch, administratívnych budovách či v nákupných centrách. Záujem investorov  potvrdzujú aj aktuálne údaje Národnej banky Slovenska (NBS). Objem aktív realitných fondov v prvom štvrťroku 2023 prekonal úroveň 2,5 mld. eur a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov dosiahol 27 %. Aktuálnemu vývoju aktív realitných fondov na Slovensku a v susednom Česku sa kvartálne venuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská.


V analýze sa dozviete:

 • Aký je vývoj realitných fondov na Slovensku?
 • Ako sa situácia zmenila za prvý kvartál 2023 a medziročne?
 • Ako sme na tom v investovaní do realitných fondov v porovnaní s ČR?
 • Prečo realitné fondy získavajú čoraz viac na popularite?

Podiel realitných fondov rastie, presiahol 27 %

Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v rezidenčných nehnuteľnostiach, v administratívnych budovách, v nákupných centrách či v logistických a priemyselných parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Od investora sa vyžaduje kapitál, o správu nehnuteľnosti sa postará správcovská spoločnosť. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy tzv. investičného bytu.

Prehľad realitných fondoch WOOD & Company si môžete pozrieť tu: https://wood-re.com/sk/investovanie/

Národná banka Slovenska (NBS) rozlišuje podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné. K 31. marcu 2023 predstavovala celková finančná hodnota aktív investičných podielových fondov 9 257,5 mil. eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný pokles objemu o – 2,3 % (najmä z dôvodu poklesu aktív zmiešaných a dlhopisových fondov). Oproti predchádzajúcemu kvartálu však ich objem zaznamenal už opätovný nárast a to o 1,5 % (najmä z dôvodu nárastu objemu aktív akciových a realitných fondov).

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. marcu 2023 naďalej zmiešané fondy s podielom 43,6 %. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 27,1 %akciovými fondmi s podielom 17,4 %. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 11,7 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu roka 2022 podiel 0,2 %.

Ako sa darí realitným fondom držať krok s infláciou?

Počas roku 2022 ceny tovarov a služieb prudko vzrástli a inflácia na Slovensku dosiahla priemernú úroveň 12,8 %. V aktuálnom roku sa očakáva postupné spomalenie tempa zdražovania a priemerná úroveň inflácie by mohla dosiahnuť 10 - 11 %.

V dlhodobom horizonte sa výnosy realitných fondov nachádzajú nad úrovňou inflácie. Kým napríklad od začiatku roka 2017 do konca roka 2021 (za 5 rokov) ceny tovarov a služieb vzrástli o vyše 15 %, kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol takmer 20 %. Vyplynulo to z indexu slovenského investora (ISI100). Ten je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Vojnová agresia na Ukrajine počas roka 2022 ovplyvnila vývoj na finančných trhoch. Výnosnosť väčšiny typov podielových fondov od začiatku roka 2022 do 31. marca 2023 poklesla. Realitné fondy však naďalej zhodnocovali a to o 5,3 %, čo vyplynulo z už spomínaného indexu slovenského investora (ISI100). Aj tieto dáta podporujú názory odborníkov na investovanie, podľa ktorých sú realitné fondy z dlhodobého hľadiska považované za vhodný nástroj ochrany pred infláciou, resp. za tzv. investičnú kotvu portfólia.

Podľa bonity a skúseností investora sú fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

O výnosnosti realitných fondov WOOD & Company si môžete prečítať aj tu: https://wood.sk/insight/159236774-tohtorocny-prvy-kvartal-bol-pre-realitne-fondy-wood-co-uspesny-vysledky-nadvazuju/

Aktíva realitných fondov na konci marca 2023 prekonali 2,5 miliardy eur

Podľa najaktuálnejších údajov NBS bola k 31. marcu 2023 finančná hodnota aktív realitných fondov 2 506,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka prišlo k nárastu o 14,0 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,9 %.

   

Ako sa darí realitným fondom v Českej republike?

V našom pravidelnom prehľade venujeme pozornosť aj kvartálnemu vývoju realitných fondov v ČR. Mnoho investorov zo Slovenska totiž vyhľadáva investičné príležitosti aj tam - realitné fondy retailových i kvalifikovaných investorov nevynímajúc. V Českej republike patria realitné fondy medzi preferované investičné nástroje investorov.

K 31. marcu 2023 boli aktíva realitných fondov v ČR na úrovni 216,7 mld. Kč (9 224,3 mil. eur) a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 20,6 %. Medziročne došlo k nárastu objemu aktív o 13,0 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu bol zaznamenaný nárast o 5,8 %. Vyplynulo to z aktuálnych údajov Českej národnej banky (ČNB).

Prečo investovať do realitných fondov?

 • Konzervatívna investícia Investovanie do realitných fondov je určené pre pragmaticky uvažujúcich ľudí, ktorí plánujú dlhodobo zveľaďovať svoj majetok a nepodliehajú trendovým vlnám.
 • Stabilné výnosy – Investovanie do realitných fondov sa vyznačuje stabilnými výnosmi z dlhodobých nájmov a z nárastu trhovej hodnoty pri predaji nehnuteľnosti. Zároveň sa dlhodobo nachádzajú nad úrovňami inflácie v krajine. V prípade výkonnejších fondov pre kvalifikovaných investorov sa výnosy dlhodobo nachádzajú na úrovniach vyšších ako 8 % ročne.
 • Zodpovednosť s ohľadom na budúcnosť Investovanie do realitných fondov (ktoré sú profesionálne spravované a ich portfóliá tvoria kvalitné nehnuteľnosti) je zodpovedným rozhodnutím voči majetku rodiny.
 • Vstupný kapitál – Do realitných fondov môžeme investovať už od niekoľkých desiatok eur, v prípade realitných fondov pre kvalifikovaných investorov ide o vstupný kapitál začínajúci na úrovni 50 – 100 tisíc eur.
 • Diverzifikácia – Investor získava podiely vo viacerých bytových domoch, administratívnych budovách, nákupných centrách, logistických parkoch alebo hoteloch, čím diverzifikuje riziko v prípade nižšej investičnej výkonnosti niektorej z vlastnených nehnuteľností.
 • Starostlivosť – Investícia je vhodná pre investorov, ktorí chcú investovať do nehnuteľnosti, no nemajú časovú kapacitu na jej správu. O nehnuteľnosti v portfóliu sa starajú tímy profesionálov.
 • Spolupráca s profesionálmi – V prípade investovania do realitných fondov je kľúčová spolupráca s profesionálmi s dlhodobými skúsenosťami, licenciou od národnej banky, pravidelnou valuáciou portfólia a auditovaním od renomovaných spoločností.

Aj vo WOOD & Company pomáha investorom so zhodnotením ich investičného portfólia tím profesionálov:  https://wood.sk/sluzby/asset-and-wealth-management/

 • Fyzický kontakt s aktívami V prípade budov ide asi o „najfyzickejšie“ typy aktív. Investor s nimi zostáva vo fyzickom alebo vizuálnom kontakte a má prehľad o kvalite ich správy, obsadenosti a spoločenskom prínose.
 • Lokálna investícia – Realitné fondy investujú väčšinou do lokálnych nehnuteľností, vďaka čomu investori prispievajú k rozvoju samotného regiónu.

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]