19. apríl je Svetovým dňom investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?


19. apríl je Svetovým dňom investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

19. apríla sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investičný fond. Investovanie do fondov je populárne aj u Slovákov. K 31. decembru 2022 predstavovali na Slovensku aktíva podielových fondov objem 9,1 mld. eur, čo bolo 2,5 – násobne viac ako pred 10 rokmi. Analytička WOOD & Company Eva Sadovská sa pozrela na to, prečo sú medzi Slovákmi podielové fondy populárne, do ktorých fondov investujú najviac a aké výnosy im za posledné roky priniesli. Analýza vychádza z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska a Indexu slovenského investora ISI100.

V analýze sa dozviete:

  • Ako sa darí investičným fondom na Slovensku?
  • Do ktorých podielových fondov investujú Slováci najviac?
  • Dokážu výnosy podielových fondov držať krok s infláciou?
  • Prečo sú podielové fondy medzi Slovákmi populárne?

19. apríl – Svetový deň investičných fondov

Dňa 19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý je považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 totiž založil prvý investičný fond „Eendragt maakt Magt“ (V spojení je sila – Union is Strength). Určený bol pre občanov so skromnejšími finančnými prostriedkami. Tento uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád a bánk a poskytoval pôžičky plantážam v Západnej Indii. Odvtedy pochopiteľne kolektívne investovanie prešlo významnými zmenami, najmä v súvislosti s legislatívnym rámcom či rôznorodosťou jednotlivých typov fondov.

V roku 2012 začalo Svetový deň investičných fondov oslavovať Nemecko, v roku 2013 ho nasledovalo Rakúsko a v rokoch 2014 sa k nim pridali Česká republika a Slovensko. 

Na Slovensku sme už vyše roka svedkami prudko rastúcich cien tovarov a služieb. Priemerná úroveň inflácie vlani dosiahla 12,8 %, v závere roka 2022 sa vyšplhala dokonca na 15,4 %. Aj v súvislosti s rekordne vysokou infláciou sa preto stále intenzívnejšie hovorí o investovaní ako o prevencii pred stratou hodnoty úspor.

Objem majetku podielových fondov je 2,5 – násobne vyšší ako pred 10 rokmi

Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. K 31. decembru 2022 predstavovali aktíva investičných podielových fondov objem 9 119,1 mil. eur. Za posledných desať rokov prišlo k výraznému nárastu týchto aktív a to až 2,5 – násobne.

Pochopiteľne turbulentný rok 2022 poznačil aj trh s podielovými fondmi a ich aktíva boli k 31.12.2022 medziročne nižšie o – 4,3 % z dôvodu poklesu hodnoty aktív dlhopisových a zmiešaných fondov. Na druhej strane, rast objemu aktív realitných fondov pokračoval aj počas krízového roku 2022. V závere roka 2022 objem aktív realitných fondov medziročne narástol o významných 16,4 %. Práve reality tak spomedzi všetkých typov fondov zaznamenali aj najvýraznejší absolútny nárast objemu aktív.

19. apríl je Svetovým dňom investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 31. decembru 2022 aj naďalej zmiešané fondy a to 45,6 %. Druhými najzastúpenejšími fondmi s podielom 26,4 % sú realitné fondy. Nasledujú akciové fondy s podielom 15,8 %. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach investičných fondov podielom 12,0 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu decembra 2022 podiel 0,2 %. Počas vlaňajšieho roka zaznamenali najvýraznejší nárast podielu už spomínané realitné fondy (z 21,7 % k 31.12.2021 na 26,4 % k 31.12.2022).

Ktorým podielovým fondom sa darí držať krok s infláciou?

Bežný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné prostriedky v podielových fondoch SR, dosiahol od začiatku roka 2017 do konca roka 2022 kumulovaný výnos 10,4 %. Zjednodušene povedané, 10 000 eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci vlaňajšieho roka hodnotu 11 040 eur. Na pokorenie inflácie to nestačilo, nakoľko ceny tovarov a služieb boli k 31.12.2022 vyššie oproti úvodu roka 2017 až o 32,9 %. Vyplynulo to z indexu slovenského investora (ISI100). Ten je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Počas analyzovaného obdobia bola výnosnosť podielových fondov negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na spomínanú aktuálnu úroveň 110,4 (k Q4 2022). Na druhej strane nemožno opomenúť, že v poslednom kvartáli 2022 prišlo k určitému nárastu indexu oproti úrovni 109,3 vykázanej k 3Q 2022.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 36,0 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 24,4 %. Iba tieto dva typy fondov tak dokázali od roku 2017 držať krok s infláciou. Realitné fondy zároveň ako jediné počas uplynulého roku 2022 (ovplyvneného vojnovou agresiou na Ukrajine a energetickou krízou)  zhodnotili a dosiahli výnos 3,9 %. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

ETF – novodobá alternatíva ku klasickým fondom

ETF (Exchange Traded Funds) označuje tzv. burzovo obchodovateľný fond. Ide o druh cenného papiera, ktorý sleduje, resp. kopíruje určitý index, komoditu alebo iné aktíva. S ETF sa tak na rozdiel od otvorených podielových fondov obchoduje bežne na burze, rovnako ako v prípade klasických akcií. Cena burzovo obchodovateľného fondu tak v priebehu (obchodného) dňa kolíše a v prípade dostatočnej likvidity je možné ETF okamžite kúpiť alebo predať za aktuálnu trhovú cenu. ETF sa okrem flexibility vyznačujú aj nízkymi poplatkami a sú vhodné aj pre drobných a menej skúsených investorov.

Zdroj: portu.sk

Prečo je investovanie do fondov populárne?

Investovaním do fondov chcú investori profitovať z ich budúcich výnosov a to prostredníctvom získania podielu v odvetví, ktorému veria a na vývoji ktorého sa chcú podieľať. „Ak si dnes vyberáme investičný fond, tak sa rozhodujeme na základe podkladového aktíva, sektora, stratégie fondu, investičného horizontu, správcovskej spoločnosti, ale i na základe výšky poplatkov. Pozitívom je, že investorom pri rozhodovaní môžu pomáhať skúsení odborníci, ktorí im dokážu vybrať fond takpovediac na mieru, zohľadňujúc ich preferencie, vzťah k riziku či investičný horizont. V takom prípade sú fondy výborným nástrojom ako diverzifikovať investičné portfólio a zvýšiť jeho výnosnosť“, zhodnotil investovanie do fondov Michal Kasana, sales manager WOOD.

19. apríl je Svetovým dňom investičných fondov. Ako sa im darí na Slovensku?

„6 R“ zodpovedného investovania:

  • Rezerva: Skôr ako sa pustíte do investovania, uistite sa, že máte dostatočnú finančnú rezervu pre prípad nečakanej udalosti (strata zamestnania alebo dlhšia choroba.) Odporúča sa ju mať vo výške aspoň 6 – násobku zvyčajných mesačných výdavkov.
  • Rozhodnutie: Rozhodujte sa zodpovedne. Ešte pred výberom vhodného investičného produktu zvážte, akú veľkú sumu si môžete dovoliť investovať, aký je cieľ investície, očakávaný výnos, ale aj časový úsek, počas ktorého ste ochotní si na výnos počkať.
  • Riziko: Spoznajte, aký máte vzťah k riziku, resp. ako veľmi ste ochotní riskovať. Pri investovaní musíte počítať aj s možnosťou, že nezískate predpokladaný výnos, ale môžete o časť investovanej sumy aj prísť.
  • Rozumiem: Investovať by ste mali do takých produktov, ktorým rozumiete a máte o nich dostatok informácií.
  • Rôznorodosť: Nikdy nestavte iba na jednu kartu a svoje finančné prostriedky investujte rôznorodo. Hovorí sa tomu diverzifikácia rizika alebo investičných možností.

Rada: Vždy sa poraďte s profesionálmi – teda licencovanými odborníkmi v oblasti investovania s dlhoročnými skúsenosťami. Nedôverujte prehnaným sľubom, abstraktným projektom a „vzdušným zámkom“. Pamätajte, že s výškou sľubovaného výnosu z investície rastie aj riziko, že sa tento výnos nedosiahne.

Kontakt pre médiá:


Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Tel.: + 421 918 761 615

E-mail: [email protected]