Vývoj ekosystému Ethereum ako globálnej finančnej infraštruktúry


Vývoj ekosystému Ethereum ako globálnej finančnej infraštruktúry

Súčasná technologická infraštruktúra finančníctva je pre moderný svet nedostačujúca a skrátka zastaraná. Jedným z riešení tohto problému môže byť technológia zvaná blockchain, ktorá disponuje unikátnou kombináciou vlastností nevyhnutných pre moderný finančný systém, ako sú napr. transparentnosť, decentralizácia, vysoká miera zabezpečenia, dohľadateľnosť a auditovateľnosť záznamov a nemožnosť ich sfalšovania. Táto technológia však trpí aj nedostatkami, ktoré bránia využitiu jej plného potenciálu, a to konkrétne nedostatočnou priepustnosťou siete as ňou spojenými vysokými poplatkami za transakcie. Nedávne udalosti napovedajú, že Ethereum konečne našlo odpoveď na otázku, ako tieto nedostatky odstrániť, alebo prinajmenšom zmierniť. Poďme si ukázať, ako sa Ethereum vyvíjalo a dospelo do svojej súčasnej podoby a ako stavia základy pre (nielen) finančnú infraštruktúru budúcnosti.


Bitcoin je stále najväčším a najznámejším blockchainom, a preto sa možno pýtate: prečo nebude Bitcoin infraštruktúrou budúcnosti, prečo Ethereum? V skratke možno povedať, že na to nikdy nebol navrhnutý. Bitcoin vznikol ako systém „slobodných“ peňazí a možnosti, ktoré ponúka, končí pri finančných prevodoch cez menu BTC. Oproti tomu Ethereum od začiatku chcelo vstúpiť za hranice Bitcoinu a dať vzniknúť tzv. decentralizovaným financiám, teda sieti aplikácií, ktoré poskytujú používateľom finančné nástroje bez využitia nadbytočných prostredníkov. Jeho cieľom bolo vytvoriť efektívnejšiu alternatívu starej technológie a systému. Predstavte si, že máte celý svet financií vo vašom mobile, s ktorým môžete jednoducho platiť, posielať peniaze, sporiť, investovať alebo si požičať s jasne a transparentne stanovenými pravidlami a to 24 hodín denne 7 dní v týždni po celý rok. Rovnako dobre môže fungovať aj na úrovni podnikov alebo štátu.

Prekážkou bol však spôsob, akým blockchain dosahoval konsenzus a validoval transakcie – tzv. Proof of Work („ťažba“). Tento mechanizmus, ktorý dodnes používa napríklad Bitcoin, je veľmi náročný na hardware a spotrebu energie, a preto má svoje limity. Z toho dôvodu prešlo Ethereum po mnohoročnej príprave v septembri 2022 v rámci Parížskeho upgradu na systém konsenzu Proof of Stake, ktorý funguje na inom, podľa mnohých účinnejšom princípe.

Namiesto výkonného hardwaru musia validátori transakcií nakúpiť natívnu menu ETH a následne ju vložiť do protokolu ako zálohu. V prípade, že sa budú správať nekalo, im táto zástava bude za trest odobratá. Cieľom už nie je počítať náročné rovnice, ale protokol náhodne vyberá validátorov, ktorí potvrdia nový blok a dostanú odmenu v ETH. Vo výsledku došlo k zvýšeniu decentralizácie, priepustnosti a zníženiu energetickej náročnosti o 99 %.

Ďalej si Ethereum dalo za úlohu dosiahnutie stabilnej menovej zásoby. Inflácia spojená s neustálym rastom peňažnej zásoby (označovaným ako „tlačenie nových peňazí“) je neobľúbeným fenoménom súčasného menového systému. Aby Ethereum nešlo rovnakou cestou, zaviedol sa tzv. burning, čiže pálenie ETH. Došlo k tomu v auguste 2021 počas upgradu Etherea označeným ako Londýnsky. V praxi sa základná časť poplatku každej transakcie na Ethereu navždy odstráni z obehu. V súčasnej dobe je ETH dokonca deflačnou menou a za posledný rok celková zásoba v obehu klesla asi o 0,3 %, čo má stabilizačný efekt na jeho cenu.

Ethereum však inherentne nemôže nahradiť celý súčasný finančný systém samo o sebe, a preto začalo zastávať funkciu akejsi základnej vrstvy rozsiahlejšieho ekosystému, ktorý na nej vzniká. Tzv. druhé vrstvy, ako napríklad Arbitrum, Optimism alebo Polygon, umožňujú vykonávať transakcie mimo blockchain Ethereum, ale zároveň ho využívajú na ukladanie dát a zabezpečenie celého procesu. V praxi sa dáta desiatok transakcií na druhých vrstvách zabalia do jednej transakcie, ktorá sa odošle na samotné Ethereum. Výsledkom je zvýšenie priepustnosti ekosystému, s tým súvisiace zníženie poplatkov za jednotlivé transakcie, a to všetko bez väčšieho ohrozenia siete. Tieto priaznivé podmienky boli impulzom k presunu spomínaných decentralizovaných aplikácií (zmenárne, tradingové platformy, kasína, videohry a pod.) priamo z Etherea na druhej vrstvy a došlo k zlepšeniu kvality trhu.

S rastúcim dopytom však podmienky prestali byť priaznivé, a tak 13. marca 2024 došlo zrejme k najdôležitejšiemu technickému upgradu Etherea vo vzťahu k tomuto ekosystému s názvom Dencun Upgrade. Za zmienku stojí proces zvaný proto-danksharding. Zjednodušene povedané so znížením dátovej náročnosti druhých vrstiev podarilo zraziť ceny poplatkov o viac ako 90 % čo otvorilo dvere novým aplikáciám a novým užívateľom, ako napríklad videohrám využívajúcich blockchain, ktoré obvykle produkujú veľké množstvo transakcií s nízkou hodnotou.

Pretože blockchain je v jadre verejná účtovná kniha, nemusí byť infraštruktúrou iba kapitálovým trhom, ale teraz sa aplikuje aj v spomínanom gamingu, v poisťovníctve, v oblasti poskytovania dát a výpočtovej kapacity, v energetike alebo napríklad vo vede a výskume. A to je iba špička ľadovca.

V súčasnej dobe je ekosystém Etherea technologicky najrozvinutejším a najpokročilejším sektorom blockchainu, ktorý sa neustále vyvíja a prispôsobuje potrebám trhu. S rastúcou mierou adopcie a spektra spôsobov využitia však budú požiadavky opäť vyššie a potreba ďalšej inovácie nevyhnutná.

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]