Tohtoročný prvý kvartál bol pre realitné fondy WOOD & Co. úspešný, výsledky nadväzujú na rok 2022


Tohtoročný prvý kvartál bol pre realitné fondy  WOOD & Co. úspešný, výsledky nadväzujú na rok 2022

BRATISLAVA, 29. mája 2023 – Po rekordnom minulom roku, kedy oba kľúčové podfondy Realitného fondu WOOD & Company pripísali investorom dvojciferné zhodnotenie, naznačujú výsledky za prvý kvartál tohto roku, že i rok 2023 môže priniesť investorom zaujímavý výnos, ktorý prekoná infláciu. WOOD & Co. Office podfond orientujúci sa na kancelárske budovy si pripísal za prvé tri mesiace v eurovej triede
3,51 %. V prípade WOOD & Company Retail podfondu zameraného na nákupné centrá šlo za rovnaké obdobie o 3,29 %. Tržná hodnota 15 nehnuteľností v portfóliu Realitného fondu WOOD & Co. aktuálne presahuje 1,14 miliard eur a celková prenajímateľná plocha dosahuje 355 000 m2.


„Máme za sebou veľmi úspešný rok, kedy naše realitné fondy zhodnotili peniaze investorov dvojciferne. Obidva naše kľúčové podfondy patrili medzi najvýkonnejšie fondy s nehnuteľnosťami pre kvalifikovaných investorov v Česku i na Slovensku. Vďaka skladbe našich portfólií a profesionálnej správe veríme, že dokážeme zaistiť zaujímavé zhodnotenie aj v budúcnosti. Výsledky prvého kvartálu ukazujú, že sme na dobrej ceste,“ hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company.

WOOD & Company Office podfond, ktorý bol založený v roku 2017, má k dnešnému dňu vo svojom portfóliu jedenásť administratívnych budov v Českej republike, na Slovensku a v Poľku s celkovou prenajímateľnou plochou 218 300 m2. Hodnota spravovaných aktív tohto podfondu je 467 miliónov eur, čisté obchodné imanie (NAV) fondu dosahuje hodnoty 212,42 miliónov eur a čistý ročný prevádzkový zisk (NOI) tvorí 36,07 miliónov eur.

Výnos WOOD & Company Office podfondu za prvý kvartál tohto roku k 31. 3. 2023 bol 3,51 % v EUR triede.

Priemerný ročný výnos od založenia fondu je v EUR triede 11,85 % p.a.  

Graf 1 – Výkonnosť WOOD & Company Office podfondu k 31. 3. 2023

„Minulý rok bol nielen v kancelárskom segmente v znamení rastu nájmov po prakticky dvoch dekádach rovnej krivky. Majiteľom kancelárskych budov nahráva aj nedostatok nových plôch k prenájmu a prakticky stagnujúci developement. Záujem o prenájmy rozhodne neopadáva. Aktuálna obsadenosť našich budov je na vysokej úrovni a naďalej rastie. Preto si veríme, že máme šancu dosiahnuť na výnosy, ktoré opäť porazia infláciu,“ upresňuje Šmigura.

WOOD & Company Retail podfond bol založený v roku 2016. Aktívami podfondu sú kancelárska budova Harfa Office Park a pražské obchodné centrá Galerie Harfa a Centrum Krakov s celkovou nájomnou plochou 77 500 m2. Hodnota aktív v podfonde dosahovala ku koncu prvého kvartálu tohto roku 213,36 miliónov eur s čistým obchodným imaním (NAV) fondu 95,29 miliónov eur a čistým ročným prevádzkovým ziskom (NOI) 15,38 miliónov eur.

„Nášmu retailovému podfondu sa v minulom roku podarilo dohnať nižšie výnosy z obdobia covidovej pandémie. Po uvoľnení opatrení na začiatku roku 2022 sa začali obchodné centrá znovu plniť a ich tržby dosahovali rekordné čísla. To sa odrazilo aj vo veľmi dobrej výkonnosti nášho fondu,“ hodnotí Jiří Hrbáček, portfólio manažér a podpredseda predstavenstva realitného fondu WOOD & Company.

Výnos WOOD & Company Retail podfondu za prvé tri mesiace tohto roku predstavoval
k 31. 3. 2023 v prípade EUR triedy 3,29 %.

Priemerný ročný výnos od založenia je 15,45 % p. a.
v EUR triede. 

Graf 2 – Výkonnosť WOOD & Company Retail podfondu k 31. 3. 2023

Kontakt pre médiá:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: [email protected]