Realitné fondy WOOD & Company dosiahli v roku 2021 nadpriemerné výnosy. Od februára sú na pražskej burze, čo prináša benefity slovenským investorom.


Realitné fondy WOOD & Company dosiahli v roku 2021 nadpriemerné výnosy. Od februára sú na pražskej burze, čo prináša benefity slovenským investorom.

Realitné fondy WOOD & Company potvrdili aj v roku 2021 stabilnú výkonnosť. Klienti si za uplynulý rok pripísali výnos 11,66 % v prípade podfondu orientovaného na kancelárské budovy (WOOD & Company Office podfond) a 7,40 % v prípade podfondu zameraného na nákupné centrá (WOOD & Company Retail podfond). Oba podfondy sa aktuálne dajú obchodovať na pražskej burze. WOOD & Company AUP Bratislava podfond, založený v apríli minulého roku, dosiahol výnos 5,63 %. Realitný tím WOOD & Company minulý rok získal do svojho portfólia bratislavské nákupné centrum Aupark a kancelárske budovy BBC1 a BBC1 Plus. Hodnota aktív v správe fondov WOOD & Company tak ku konci roka 2021 presiahla 1 miliardu eur a celková prenajímateľná plocha vzrástla na 309 tisíc metrov štvorcových.


Obchodovanie fondov WOOD & Co. na burze prinesie benefity slovenským investorom

Kredibilitu a transparentnosť realitných podfondov, ktoré patria do samosprávného investičného fondu WOOD & Company s premenlivým základným kapitálom, podporí aj ich ponuka na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha. Od 7. februára je možné na pražské burze obchodovať investičné akcie WOOD & Company Retail podfondu WOOD & Company Office podfondu jednak v korunovej, ako aj v eurovej triede. Samotnému listingu (vstup na burzu) predchádzal prevod oboch podfondov zo samostatnej evidence do evidence Centrálneho depozitára.

„Uvedenie našich fondov na pražskej burze potvrdzuje ich dôveryhodnosť a kredibilitu. Navyše, investorom prináša viacero benefitov. Okrem lepšej likvidity, vďaka ktorej bude možné flexibilnejšie obchodovať s podielmi fondov, je pre slovenských investorov zaujímavé aj to, že po roku držania podielu, bude ich kapitálový zisk oslobodený od dane.“ vysvetľuje Ľubomír Šoltýs, partner WOOD & Company.

Fond orientovaný na kancelárske budovy zarobil investorom 11,66 %

Jedným z fondov, ktorý je listovaný na pražskej burze, je WOOD & Company Office podfond. Fond bol založený v roku 2017. Do podfondu, orientovaného na kvalitné administratívne nehnuteľnosti na Slovensku a v Českej republike, patria bratislavské budovy Aupark Tower, Lakeside Park 01, BBC1, BBC1 Plus, BBC5 a Westend Tower, ako aj pražské kancelárske budovy Hadovka Office Park a The Greenline s celkovou prenajímateľnou plochou 172 100 m2. Hodnota aktív podfondu je na úrovni 365,5 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 27,1 milióna eur.

Výnos WOOD & Company Office podfondu za rok 2021 dosiahol 11,66 % v prípade eurovej triedy. Anualizovaný výnos od vzniku podfondu je 12,04 % p.a.

Wood_&_Company

Investori Retail podfondu si pripísali výnos 7,40 %

Ďalším fondom, s ktorého podielmi sa dá obchodovať na pražskej Burze cenných papierov, je WOOD & Company Retail podfond. Fond založený v roku 2016 primárne investuje do segmentu obchodných centier v Českej republike. Aktíva podfondu sú pražské obchodné centrá Galerie Harfa s kancelárskou budovou Harfa Office Park a Centrum Krakov s celkovou prenajímateľnou plochou 77 500 m2. Hodnota aktív podfondu bola ku koncu minulého roka na úrovni 209,5 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 13,09 milióna eur.

Výnos WOOD & Company Retail podfondu za rok 2021 dosiahol 7,40 % v prípade eurovej triedy. Anualizovaný výnos od vzniku podfondu je 15,13 % p.a.

Wood_&_Company

„Office aj Retail podfond naďalej ukazujú svoju odolnosť voči výkyvom trhu, ktorý bol v uplynulých dvoch rokov významne poznačené koronakrízou a lockdownami. Navyše sa potvrdzuje, že sú stabilnou ochranou financií investorov pred infláciou, ktorá v roku 2021 na Slovensku dosiahla 3,2 %. “ hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company pre realitné aktivity skupiny na Slovensku. Obe podfondy sa pravidelne umiestňujú na predných priečkach rebríčkov najvýkonnejších realitných fondov.

Aupark v prvom roku vo vlastníctve WOOD & Company zarobil investorom 5,63 % Tretím realitným fondom v ponuke WOOD & Company je AUP Bratislava podfond, ktorý vznikol v roku 2021 za účelom akvizície prémiového bratislavského nákupneho centra Aupark. K akvizícii prišlo v apríli minulého roka, kedy WOOD & Company spolu s joint venture partnerom Tatra Asset Management kúpili Aupark od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Prémiové nákupné centrum je jediným aktívom podfondu AUP Bratislava podfond, ktorý je na rozdiel od predchádzajúcich dvoch kapitalizačných podfondov postavený na vyplácaní dividend. Celková prenajímateľná plocha nákupného centra je 59 600 m2.

Výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu od jeho vzniku v roku 2021 je 5,63 % v eurovej triede investičných akcií.

Výnos 5,63% vnímame mimoriadne pozitívne s ohľadom na opakované vlny lockdownov a obmedzení. Aupark vďaka výnimočnej polohe a popularite u bratislavčanov potvrdil, že je vynikajúcou investičnou príležitosťou so stabilnými výnosmi a dobrým pomerom rizika a návratnosti. Potvrdzuje to odolnosť tohto aktíva a jeho potenciálu do dalších rokov.“ vysvetľuje Šmigura.

Záujem Slovákov o reality nezlomila ani koronakríza

Podľa najaktuálnejších údajov NBS boli aktíva realitných fondov na Slovensku k 30. septembru 2021 vykázané v objeme 1 986,3 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu ich objemu o 18,0 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,4 %. Od vypuknutia pandémie (t.j. od 31. decembra 2019) sa objem aktív realitných fondov zvýšil až o 27,0 %.

„Investovanie do realitných fondov získava na popularite. Na konci septembra vlaňajšieho roka tvorili realitné investičné fondy 22 % – ný podiel na celkových aktívach podielových fondov a boli tak po zmiešaných fondoch (s podielom 49,7 %) druhými najzastúpenejšími,“ komentuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

Realitné fondy WOOD & Company dosiahli v roku 2021 nadpriemerné výnosy. Od februára sú na pražskej burze, čo prináša benefity slovenským investorom.

WOOD & Company je významná finančná a investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Jej portfólio zahŕňa správu investičných aktív a obchodovanie na burzách s ročným obratom 25 miliárd eur. Zaoberá sa tiež poradenstvom v oblasti korporátnych financií, emisií dlhopisov či poskytovaním konzultačných služieb pri najvýznamnejších M&A transakciách v regióne.

WOOD & Company Real Estate zastrešuje realitné aktivity významnej stredoeurópskej investičnej skupiny WOOD & Company, založenej v roku 1991. Patrí medzi lokálnych trhových lídrov v segmente komerčných realít s viac ako 309-tisíc m2 prenajímateľnej plochy. Okrem pôsobenia v Českej republike, kde spravuje administratívne budovy Hadovka Office Park, Harfa Office Park a The Greenline či obchodné centrá Park Galerie Harfa a Centrum Krakov, WOOD & Company Real Estate úspešne buduje aj svoje slovenské portfólio s nákupným centrom Aupark Bratislava a administratívnymi budovami Westend Tower, Aupark Tower, Lakeside Park 01, BBC5, BBC1 a BBC1 Plus.