Príbeh za rebrandingom značky WOOD & Company


Príbeh za rebrandingom značky WOOD & Company

Vizuálna identita spoločnosti je viac než len výrazné farby a logo. Odráža hodnoty spoločnosti a odráža osobnosť značky. Ak spoločnosť prejde určitou evolúciou, zmeny by sa mali odraziť aj na vizuálnej identite. A práve to je jedným z dôvodov rebrandingu značky WOOD & Company.


Za viac ako tridsať rokov pôsobenia na trhu prešla skupina WOOD & Company významným vývojom, rozšírila svoje aktivity a spektrum potenciálnych klientov. Nová identita lepšie odráža to, čo teraz robíme a a jasne vyjadruje a podporuje kľúčové atribúty skupiny WOOD & Company, ktoré ju definujú a prostredníctvom ktorých sa prihovárame okolitému svetu – sebavedomie, skúsenosť, stabilita a rast„Novú vizuálnu identitu sme budovali tak, aby odrážala zmenu nášho positioningu. Počas uplynulých dvoch rokov sme výrazne vyrástli – zvýšil sa počet našich zamestnancov, na medzinárodnom poli sme vstúpili na nové trhy a rozšírili sme tiež portfólio našich produktov. Rebrandingom sa teraz posúvame viac k ľuďom,“ hovorí Ľubomír Šoltýs, partner spoločnosti WOOD & Company. 

Nová identita lepšie vystihuje, kto sme, kam smerujeme, zároveň odráža našu súčasnú pozíciu na trhu a ukazuje svet financií moderným spôsobom. To je atraktívne nielen pre našich klientov, ale aj pre našich súčasných či potenciálnych zamestnancov.

Pôvodná vizuálna identita už neodrážala súčasný stav a veľkosť skupiny. Dnes sme niekde inde, z partie nadšencov v 90. rokoch sme sa posunuli ďalej, dosiahli sme určitú veľkosť a stupeň vývoja, naše postavenie na finančnom trhu sa zmenilo. Historicky boli našimi klientmi len inštitúcie ako banky, fondy v Londýne, Frankfurte, Zürichu či New Yorku, ktoré investujú na kapitálových trhoch strednej a východnej Európy. Ročne pre ne zobchodujeme 25 až 35 miliárd eur. Máme s nimi dlhodobo budované vzťahy založené na dôvere. Pre týchto klientov sme značku meniť nepotrebovali, poznajú nás veľmi dobre. 

Posunuli sme sa však najmä v oblasti správy aktív a postupne sme okrem inštitucionálnych klientov oslovovali aj individuálnych klientov a prenikali na tzv. masový trh. Keďže súčasťou nášho podnikania je tiež komunikácia
s novými klientmi
, chceme, aby tento posun odrážala aj naša vizuálna komunikácia. Nejde o dramatický rebranding, skôr sa viac dostávame do povedomia ľudí, rovnako ako sa vyvíja naše podnikanie.

Náš rebranding je evolúcia správnym smerom, nie revolúcia. Základ loga
a jeho prvky zostávajú rovnaké, akurát pôsobí sviežo a dynamickejšie. Naša farba bola vždy zelená, ale teraz sme zvolili odtieň „racing green“, ktorý nás lepšie vystihuje, a pridali sme k nemu sýto červenú. Táto kombinácia viac odráža dynamiku WOOD & Company, je modernejšia a bližšia našej cieľovej skupine.

Veríme, že nová vizuálna identita odráža našu aktuálnu pozíciu na trhu a podporuje našu dlhodobú víziu byť poprednou investičnou skupinou na stredoeurópskom trhu.