Ako to vyzerá keď sa stretne dravý junior a ostrieľaný senior v práci alebo medzigeneračné rozdiely v praxi


Ako to vyzerá keď sa stretne dravý junior a ostrieľaný senior v práci alebo medzigeneračné rozdiely v praxi

Téma medzigeneračnej spolupráce a vzájomnej komunikácie nie je ničím novým. Odlišné očakávania a nepochopenie sú zreteľné naprieč životnými situáciami už od nepamäti. Ako v pracovnom prostredí, tak aj v oblasti školstva alebo v rodinách. Prvým krokom k úspechu v tejto téme je pochopenie vzájomných rozdielov. Každú generáciu formujú iné osobné skúsenosti a hodnoty, ktoré ovplyvňujú okolité videnie sveta. Ak oba svety dokážu nájsť spoločnú reč, sú tieto odlišné pohľady na vec veľmi obohacujúce.


Vo WOOD & Company téma pracovnej interakcie medzi generáciami veľmi rezonuje a je pre nás esenciálnou zložkou fungovania našej spoločnosti. Hoci vnímame spoluprácu v tímoch poskladaných z juniorných a seniorných kolegov ako prínosnú, občas vznikajú trecie plochy, ktoré musíme riešiť. Rozhodli sme sa preto spýtať sa priamo našich kolegov, zástupcov rôznych generácií na ich postrehy. Ako vnímajú odlišnosti medzi generáciami a aké vidia výhody či nevýhody vzájomnej spolupráce v tímoch WOOD & Company? O svoje názory sa s nami podelili kolegovia z oddelenia Investment Banking slovenskej pobočky WOOD & Company výkonný riaditeľ Michal Staroň (45) a analytik Braňo Planka (22): Pridali sa aj dvaja zástupcovia nášho pomerne robustného IT oddelenia, ktorí sa stretávajú v pražskej kancelárii - šéf IT oddelenia Vladimír Vojtíšek (43) a zástupca IT podpory Aleš Javorský (24).

Začína sa to výberom nových kolegov

Výberové konanie je náročný proces, pri ktorom je potrebné brať do úvahy množstvo faktorov. Musí byť nastavené tak, aby otestovalo technické zručnosti a zároveň zohľadnilo soft skills, teda sociálnu interakciu, tímovú spoluprácu, komunikáciu alebo sebaprezentáciu.

Je zaujímavé pozorovať odlišné očakávania mladých uchádzačov a našich starších kolegov už pri tomto úvodnom procese. Mladšia generácia napríklad uprednostňuje online pohovory, starší kolegovia sú k nim skeptickí a preferujú osobný kontakt.

„Pri pohovoroch vidím už len serióznych kandidátov, ktorí prešli prvým sitom. Viem teda, že majú zodpovedajúce technické zručnosti, a môžem sa zamerať na vzájomnú chémiu, na to, ako daný uchádzač zapadne do tímu. Snažím sa vnímať, aké má logické myslenie, vyjadrovacie schopnosti, riešime hodnotové otázky alebo schopnosť reagovať na situácie, keď je pod tlakom,“ dopĺňa k procesu výberového konania Michal Staroň. Podľa neho je úroveň uchádzačov solídna. Určité rezervy majú mladí uchádzači v technických zručnostiach, a to aj z dôvodu zahraničných stáží a štúdií, kde sa sústredia na iné aspekty než lokálne vysoké školy. Tieto zručnosti si ale šikovný a inteligentný uchádzač pomerne rýchlo osvojí pri zapojení sa do projektu. Pozitívnou stránkou je, naopak, rastúca úroveň práce s jazykom, slušné prezentačné zručnosti alebo schopnosť argumentácie vlastného názoru, čo je pri práci s klientmi veľmi dôležité.

Máme nového kolegu, čo ďalej?

Medzigeneračná interakcia je kľúčová aj pri procese školenia, pri ktorom starší kolegovia odovzdávajú skúsenosti tým mladším. Je pritom dôležité dbať na to, aby seniori neprenášali spoločne s know-how aj svoje zlozvyky alebo skreslený pohľad na vec. Ak je ale proces správne nastavený a riadený, práve delenie sa o reálne skúsenosti je pre mladú generáciu veľmi obohacujúce. Nezískava pritom len praktické zručnosti, ale aj esenciu firemnej kultúry a dôležité aspekty fungovania firmy ako takej.

„Máme nastavený proces interného zaškolenia a mentoringu, v rámci ktorého kolegom napríklad vysvetľujeme praktické tipy na prácu s Excelom. Využívame aj externé firmy na rôzne formy vzdelávania. Čisto prakticky ale dochádza k najrýchlejšiemu zaškoleniu pri riešení reálnych úloh v rámci konkrétnom projektu, keď nový kolega začne chápať súvislosti oveľa skôr a lepšie. Čím viac projektov si odžije, tým viac skúseností nazbiera,“ dodáva k téme Michal Staroň.

Tento názor podporuje aj jeho mladší kolega Braňo Planka, ktorý oceňuje pravidelné stretnutia so seniornými kolegami. Získava pri nich hlbší pohľad do technických otázok a finančného sveta, ktorý potom môže zúročiť pri práci pre tím. Po nástupe do WOOD & Company očakával intenzívnejší štruktúrovaný program, ktorý by ocenil. Vníma však, že v tejto oblasti spoločnosť pracuje na zlepšení.

 „V IT oddelení máme niekoľko tímov, pričom každý má svoju subkultúru. Bolo by zložité uplatňovať jednotný onboardingový proces. Všetko máme založené na otvorenom a priateľskom prístupe, tímovom duchu a odžitých skúsenostiach,“ dopĺňa za IT oddelenie jeho šéf Vladimír Vojtíšek.

Zdieľanie skúseností v tíme

Každá generácia má svoje vlastné zvyklosti, návyky a očakávania, rovnako ako každý človek má jedinečné schopnosti a vlastnosti, ktoré prináša do tímu. Práve vďaka týmto rozdielom je pre nás medzigeneračná spolupráca veľmi obohacujúca a vnímame ju ako esenciálnu súčasť WOOD & Company. Mladá generácia dokáže do tímovej práce vniesť inovatívny, odľahčený pohľad a „drive“, čo je dôležité. Jej nápady sa často stávajú súčasťou dennej operatívy a biznisu. „Seniorní kolegovia s mnohoročnými skúsenosťami môžu mať tendenciu dívať sa na veci so skepsou a očakávaním toho horšieho scenára. Ale keď niekto z nich povie ‚Poďme tadeto, lebo už som to robil desaťkrát‘, má to svoju váhu,“ dodáva Michal Staroň. Je preto dôležité skúmať a vyhodnocovať všetky dostupné cesty a názory tímu.

Svoj pohľad na medzigeneračnú spoluprácu ponúka aj Braňo Planka: „Bez skúseností starších kolegov by sme sa ťažko posúvali vpred. Je na nich vidieť, že majú za sebou dlhoročné know-how, vedomosti a vedia, ako čo funguje. Dokážu poradiť a nasmerovať. Jednoducho, zažili viac situácií, ktoré ja ako mladý prežívam prvýkrát.“

Podobne vidí spoluprácu so skúsenými kolegami aj Aleš Jarovský z IT podpory: „U nás na oddelení je to pomerne špecifické. Je dôležité mať tu niekoľko seniorov, ktorí sa venujú mladým a vychovávajú ich. Páči sa mi, že skúsení kolegovia vnímajú nové úlohy a výzvy ako samozrejmosť, ktorú sa snažia rýchlo vyriešiť, zatiaľ čo pre juniora je to problém, ktorý musí najprv pochopiť a spracovať, a to mu zaberie viac času. Aj preto oceňujem, že sú k nám otvorení a môžem si za nimi kedykoľvek prísť po radu. Vďaka ich vedeniu zvládnem obsiahnuť komplexnejšiu prácu v kratšom čase a s kvalitnejším výsledkom.“

Komunikácia je kľúč k úspechu

Dôležitým prvkom je komunikácia – od vzájomnej informovanosti cez výmenu názorov, očakávaní až po spätnú väzbu. Rôzne generácie vyrastali v odlišných podmienkach, ktoré ich formovali, a tak majú v oblasti komunikácie často zabehnuté stereotypy a spôsoby interakcie, ktoré môžu vyvolávať nepochopenie a nedorozumenia.

To potvrdzuje aj dvadsaťdvaročný analytik Braňo Planka, ktorý k tomu dodáva: „Naša generácia potrebuje vedieť, či robí zadanú prácu dobre, potrebujeme si to priebežne overovať. Starší kolegovia k tomu pristupujú tak, že keď nič nepovedia a nemajú výhrady, je to v poriadku.“ Podľa jeho kolegu Michala Staroňa je staršia generáciauzavretejšia a je zvyknutá rešpektovať zadanie a podmienky dohody bez výhrad. „Mladí ľudia potrebujú oveľa viac komunikovať a aj pri jednoduchých úlohách si potvrdzovať, že je všetko urobené správne,“ vysvetľuje Michal.

Dvadsaťštyriročný Aleš Javorský vidí ako komunikačne najtvárnejšiu práve svoju generáciu, ktorá je prístupná zmenám a je ochotná o veciach diskutovať. „Seniorní kolegovia sú často rezistentní voči zmenám, ale ich manažérska racionalita nakoniec zvíťazí, ak náš návrh dáva zmysel. Veľmi odolná voči zmenám je ‚stredná trieda‘, čo úplne nesúvisí s vekom, ale u týchto kolegov často vidíme prístup, keď sú schopní akceptovať len to, čo im prikáže nadriadený,“

Aj v IT oddelení podľa jeho šéfa Vladimíra Vojtíška mladí kolegovia často očakávajú spätnú väzbu, pochvalu za dielčie výsledky alebo nasmerovanie v ďalšom postupe. „My starší máme tendenciu na to zabúdať, pretože na to nie sme zo svojej juniorskej praxe zvyknutí,“ dopĺňa Vladimír. Podľa neho má dnešná mladá generácia jasnú predstavu o rýchlom kariérnom postupe, očakávajú aj častú revíziu mzdy a neboja sa o ňu požiadať. Keď dokončia projekt, posunú sa v odbornosti a dokážu priniesť firme väčšiu hodnotu, domnievajú sa, že je správny čas hovoriť o lepšej odmene a nečakať napríklad až na pravidelné hodnotiace schôdzky, ktoré sa konajú raz za rok. „Je to racionálny a správny pohľad na vec, pre nás seniorov trochu prekvapivý, ale budeme sa s ním musieť naučiť pracovať,“ zamýšľa sa nad témou Vladimír.

Pracovné príležitosti včera a dnes

A ako vnímajú súčasnú situáciu na trhu práce obe generácie? Majú dnešní mladí viac príležitostí a jednoduchší vstup do pracovného procesu? Braňo Planka, ktorý má za sebou študijný pobyt v Anglicku, sa domnieva, že vypracovať sa na obdobnú pozíciu, ktorú zastáva u nás vo WOOD & Company, je vo vyspelejších ekonomikách ťažšie a sú tam vyššie nároky a očakávania. Na limitovaný počet miest je pretlak uchádzačov, a tak dostanú šancu iba niektorí. Príležitosti v našom regióne preto vníma ako dobré.

Aleš Javorský ako zástupca mladej generácie v segmente IT vidí tiež pomerne slušné možnosti na kariérnu sebarealizáciu a získanie práce podľa svojich predstáv. „Ešte pred štvrťstoročím nebolo IT príliš rozšírenou disciplínou, bolo oveľa viac príležitostí presadiť sa a robiť malé revolúcie. Nebolo ale tiež jednoduché naučiť sa tú prácu, nebolo kde, neexistovali žiadne zdroje. IT pozície sú dnes už bežné, dochádza k väčšej segmentácii a špecializácii, ale stále je slušná možnosť nájsť prácu podľa svojich predstáv,“ poskytuje svoj názor Aleš. Jeho slová o rozširujúcich sa špecializáciách a rastúcom množstve pozícií potvrdzuje aj jeho šéf Vladimír Vojtíšek: „Dnes je IT špecializácií asi sto, keď som začínal, existoval proste len ‚ajťák‘. S rýchlym vývojom technológií môžete byť v IT celý život a stále sa budete mať čo učiť a nebudete sa nudiť.“

Vytváranie príjemného prostredia a pozitívnych „vibes“ je dôležité

Snaha o vytvorenie prostredia, ktoré podporuje spoluprácu a vzájomný rešpekt v tíme, dnes znie ako klišé a niečo automatické. Skúsenosti Michala Staroňa sú však iné. „Keď som nastupoval na prvé pôsobisko, sám som si vybavoval počítač. Aj z hľadiska flexibility a pracovného nasadenia bola situácia iná. Bolo normou, že sme pracovali oveľa intenzívnejšie, než je dnes bežné, nadčasy boli štandard, očakávalo sa to a vaše súkromie nikoho nezaujímalo. Zo strany mladých sú dnes požiadavky na rovnováhu pracovného a súkromného života vyššie, nie sú ochotní venovať zamestnávateľovi toľko času a energie. A tieto odlišné očakávania môžu vyvolávať určitý medzigeneračný nesúlad,“ vysvetľuje Michal. Jeho tvrdenie možno znie trochu negatívne voči mladej generácii, podľa Michala to ale tak nie je. Mladí dnes vedia, čo od pracovného pomeru očakávajú, a stoja si za tým. Sám s mladými pracuje rád a oceňuje ich odlišný pohľad na svet a perspektívy.Rovnako aj šéf IT oddelenia Vladimír sa snaží v rámci svojho pomerne širokého a vekovo pestrého tímu budovať fajn prostredie, v ktorom sa budú zamestnanci cítiť dobre.

Dotazník

Michal, 45 rokov
(20 rokov vo W&C)
Managing Director

Braňo, 22 rokov
(vyše roka vo W&C)
Associate, Investment Banking

Aleš, 24 rokov
(3 roky vo W&C)
IT podpora

Vladimír, 43 rokov
(3,5 roka vo W&C)
CIO

Práca z kancelárie vs. home office

HO je nezmysel. Zafungoval počas covidu, ale nikdy nenahradí viacdimenzionálnu osobnú komunikáciu. Hľadajme cesty k sebe, a nie od seba.

Benefit v podobe HO je skvelý, ale dávam prednosť práci v kancelárii. Je jednoduchšie a rýchlejšie dohodnúť sa osobne a hneď tú prácu urobiť.

Práca z kancelárie je mi bližšia, doma sa nechcem zaoberať prácou. Navyše pri mojej práci v oblasti IT podpory si nemôžem HO príliš dovoliť.

Využívam oba varianty.

Schôdzky osobne vs. online

Osobne.

Osobné schôdzky.

Záleží na charaktere schôdzky, v prípade projektových schôdzok s kolegami sú efektívnejšie online schôdzky, s externými ľuďmi, naopak, osobné.

Oba varianty podľa charakteru schôdzky.

Komunikácia e-mail vs. aplikácia (Whatsapp, Slack a pod.)

Pre mňa je najlepšie prejsť si veci osobne a potom už je mi jedno, či e-mail alebo napr. Teams, ktorý používame. Dôležité veci e-mailom pre možnosť archivácie.

Nemám preferenciu, kombinujem e-mailovú aj teamsovú komunikáciu.

Pri oficiálnej komunikácii, kde je treba archivácia, preferujem e-mail. Aplikácia na rýchlu internú komunikáciu je väčšinou na voľbe manažéra tímu.

Osvedčila sa nám kombinácia rôznych variantov – využívame Slack, Teams, Whatsapp, ale samozrejme aj osobné schôdzky a e-maily.

Zaznamenávanie úloh – elektronický vs. klasický papierový diár

Klasický diár – papier a pero. Stále je to pre mňa najrýchlejší variant.

Jednoznačne elektronický diár.

Všetko elektronicky, od poznámok, schôdzok až po eventy.

Snažíme sa mať všetko elektronicky, a to aj kvôli kontrole procesu vývoja a správy požiadaviek.

Michal Staroň, Managing Director, WOOD SK

Branislav Planka, Associate, Investment Banking, WOOD SK

Aleš Javorský, IT Support Specialist, WOOD CZ

Vladimír Vojtíšek, Chief Information Officer, WOOD CZ