Investiční certifikáty

Prostredníctvom týchto cenných papierov otvárame investorom ďalšie dvere k diverzifikácii ich portfólia.