WOOD & Company umožní investovať do financovania súdnych sporov z portfólia spoločnosti LitFin


WOOD & Company umožní investovať do financovania súdnych sporov z portfólia spoločnosti LitFin

Skupina WOOD & Company ponúkne kvalifikovaným investorom v Európe dosiaľ unikátnu možnosť investície do financovania súdnych sporov. Nový podfond Alpha od spoločnosti LitFin SICAV cieli na výnos 12 až 15 percent pri dodržaní minimálneho investičného horizontu 5 rokov*. Pri splnení podmienok je možné investovať už od 50 000 eur, inak od 125 tis. eur. Podfond je viazaný na výsledky portfólia zostaveného z vybraných otvorených súdnych káuz spoločností zo skupiny LitFin. WOOD & Company investičná spoločnosť prevzala rolu obhospodarovateľa a administrátora fondu.


„Financovanie súdnych sporov je mnohomiliardové odvetvie. Zo svojej povahy ponúka zaujímavú investičnú príležitosť s perspektívou dvojciferných výnosov. Výsledky súdnych sporov obvykle nie sú ovplyvnené makroekonomickými trendmi a nekorelujú tak s výkonmi tradičných aktív alebo nehnuteľností, čo môže prispievať k zníženiu volatility portfólia,“ hovorí Miroslav Nosál, riaditeľ WOOD & Company investičnej spoločnosti.

Spoločnosti skupiny LitFin ako jednej z najvýznamnejších poskytovateľov financovania súdnych sporov v Európe ponúkajú možnosť investície do financovania súdnych sporov prostredníctvom spoločnosti LitFin SICAV. Ide o prvý fond svojho druhu v stredoeurópskom regióne, ktorý je zameraný výhradne na financovanie súdnych sporov. Spoločnosť Wood & Company investičná spoločnosť je administrátorom a obhospodarovateľom nového fondu.

Podfond Alpha, ktorý je súčasťou fondu kvalifikovaných investorov LitFin SICAV, bude viazaný na výsledky portfólia zostaveného z dôkladne vybraných aktuálnych súdnych káuz financovaných spoločnosťami skupiny LitFin. Podfond cieli na očakávaný ročný výnos
12 až 15 percent po nákladoch. Pri splnení podmienok je možné investovať už od 50 000 eur, inak od 125 tis. eur. Minimálny investičný horizont je päť rokov.

Financovanie súdnych sporov má potenciál generovať nadštandardné dvojciferné výnosy a ako alternatívne investičné aktívum ponúka unikátnu príležitosť na diverzifikáciu investičného portfólia. „Chceme investorom ponúknuť viac, než je v tomto odbore štandardom. Dôkladne analyzujeme potenciál každého prípadu a pravdepodobnosť úspechu na základe množstva faktorov a investujeme len do káuz, kde očakávame, že náš výnos bude aspoň trojnásobkom vloženej investície,“ dopĺňa Maroš Kravec zo spoločnosti LitFin. Podľa neho je financovanie súdnych sporov nielen zaujímavou investičnou príležitosťou, ale aj dôležitým nástrojom chrániacim základné práva. Poskytnutý kapitál často napomáha k otvoreniu a vyriešeniu prípadov s významnými spoločenskými aj environmentálnymi dopadmi a umožňuje aj malým hráčom bojovať proti korporáciám, ktoré môžu zneužívať svoje dominantné postavenie. Bez tejto služby by sa mnoho prípadov vôbec neotvorilo, pretože dĺžka sporu aj náklady môžu byť pre žalobcu neúnosné.

--

Ako to funguje?

Financujúci subjekt poskytne poškodenej strane kapitál na vedenie súdneho sporu výmenou za podiel v prípade pozitívneho výsledku. Odmena obvykle býva 20 – 30 percent z vymoženej čiastky. V prípade, že nedôjde k výhre súdneho sporu, nevypláca sa financujúcemu subjektu žiadna odmena. Investor má príležitosť podieľať sa na financovaní súdnych sporov prostredníctvom investície do fondu.

Spoločnosť LitFin je v súčasnosti aktívna v 25 otvorených súdnych procesoch. Patrí medzi ne napríklad kauza nemeckého mýtneho alebo kauza kartelu výrobcov nákladných automobilov. Odhadovaná súhrnná hodnota nárokov dosahuje 1,5 miliardy eur. V minulosti spoločnosť financovala súdne spory s významnými spoločnosťami ako Google, Visa alebo Mastercard. „Tým, že sa zameriavame najmä na skupinové spory, ktoré sa už opierajú o rozhodnutie súdu alebo inej autority, a my preukazujeme na súde len výšku škody, máme dlhodobú priemernú úspešnosť 89 percent,“ uzatvára Maroš Kravec.

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]