WOOD & Company navýšila podiel v Auparku. Darilo sa aj realitným fondom


WOOD & Company navýšila podiel v Auparku. Darilo sa aj realitným fondom

BRATISLAVA 29. septembra 2022 – Realitné fondy WOOD & Company potvrdzujú aj naďalej stabilnú výkonnosť. Fond orientovaný na administratívne budovy (Office podfond) si k 30.6.2022 pripísal ročný výnos 11,54 %, fond orientovaný na nákupné centrá (Retail podfond) až 15,43 %. Darilo sa aj AUP Bratislava podfondu, ktorý vznikol v súvislosti s akvizíciou nákupného centra Aupark Bratislava. Celkový výnos fondu od založenia je 10,40 %. Novinkou v prípade Auparku je navýšenie podielu joint venture partnerov WOOD & Company a TAM (Tatra Asset Management) na 87 %.


1. WOOD & Company pokračuje v navyšovaní podielu v Auparku

WOOD & Company ako líder transakcie spolu s joint venture partnerom Tatra Asset Management získal minulý rok 60 % podiel Auparku od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW) pri celkovej hodnote 450 miliónov eur (za 100 % akcií). 

Po navýšení podielu o 27 % je aktuálny podiel WOOD & Company a TAM v nákupnom centre Aupark Bratislava 87 %. URW je v akcionárskej štruktúre zastúpená 13 %, spoločnosť zároveň naďalej figuruje v Auparku ako property manager. Realizácia zvyšných tranží, ktoré by mali navýšiť podiel WOOD & Company a TAM na finálnych 100 %, je naplánovaná do roku 2024.

2. Návrat návštevníkov sa prejavil vo výnose AUP podfondu

Doterajšie tranže boli realizované aj prostredníctvom financií od investorov realitného fondu WOOD & Company AUP Bratislava podfond. Fond vznikol v januári 2021 a je zameraný na investíciu do jedného aktíva – nákupného centra Aupark Bratislava.

K 30.6.2022 dosiahol fond celkový výnos od založenia úroveň 10,40 % v eurovej triede investičných akcií.

„Záujem podieľať sa na investovaní do Auparku prostredníctvom nových tranží je prejavom dôvery investorov v retail aj po skončení koronakrízy. Výnos AUP Bratislava podfondu je zase odzrkadlením schopnosti tohto aktíva zvládnuť aj náročné obdobia, ako aj dobre nastavených transakčných podmienok v čase jeho akvizície.“, hodnotí výsledky fondu Michal Kasana, sales manager WOOD & Company.“, hodnotí výsledky fondu Michal Kasana, sales manager WOOD & Company.

Dobrou správou v súvislosti s Auparkom je aj príchod nových nájomcov, medzi ktorých patria značky Palmers, JOTT, Alpha Industries, Bombay Expres, Delia a iné.

3. Výnosy Office aj Retail podfondu nad 10 percentami

Okrem AUP Bratislava podfondu spravuje WOOD & Company aj ďalšie dva realitné fondy orientované na komerčné nehnuteľnosti. Ide o WOOD & Company Office podfond a WOOD & Company Retail podfond.

WOOD & Company Office podfond bol založený v roku 2017. Do podfondu, orientovaného na kvalitné administratívne nehnuteľnosti patria bratislavské budovy Aupark Tower, Lakeside Park 01, Lakeside Park 02, BBC1, BBC1 Plus, BBC5 a Westend Tower, pražské kancelárske budovy Hadovka Office Park, The Greenline a Green Point alebo Astrum Business Park vo Varšave.

Celková prenajímateľná plocha portfólia tvorila k 30.6.2022 až 195 400 m2. Hodnota aktív podfondu bola na úrovni 418,8 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 30,3 milióna eur. Anualizovaný výnos fondu dosiahol k 30.6.2022 úroveň 11,54 %.

WOOD & Company Office podfond poskytuje investorom príležitosť na stabilné zhodnotenie v cielenom rozpätí 8-10 %. “Hodnota fondu narástla prioritne vďaka kúpe dvoch nových administratívnych budov - varšavského Astrum Business Parku a pražského Green Pointu. Výnos 11,54 % je výsledkom dlhodobo vysokej obsadenosti budov nad 93 percentami a rastúcej hodnoty portfólia, ktorá bola potvrdená poslednou valuáciou“, hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company, zodpovedný za realitné aktivity skupiny.

Výkonnosť WOOD & Company Office podfondu k 30.6.2022

WOOD & Company Retail podfond, založený v roku 2016, je orientovaný na retailové nehnuteľnosti. Do jeho portfólia patria dve pražské nákupné centrá - Galerie Harfa
a Centrum Krakov s celkovou prenajímateľnou plochou 77 500 m2. Hodnota aktív
v podfonde dosahovala k 30.6.2022 212,1 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 13,7 milióna eur. Anualizovaný výnos fondu dosiahol k 30.6.2022 úroveň 15,43 %.

Výnos WOOD & Company Retail podfondu korešponduje s trendom návratu zákazníkov do obchodov. “Návštevnosť obidvoch nákupných centier v portfóliu dosahuje úroveň rekordného „predpandemického“ roku 2019, tržby sú dokonca vyššie. Do obratov obchodov sa zároveň premieta aj rastúca inflácia, v dôsledku čoho narástol čistý prevádzkový zisk fondu (NOI) medziročne až o 8 percent. Návštevnosti nákupného centra Galerie Harfa navyše pomáha návrat športových a kultúrnych akcií do blízkej O2 Areny a O2 Universa.“ komentuje výsledky fondu Michal Kasana. 

Výkonnosť WOOD & Company Retail podfondu k 30.6.2022

Kontakt pre médiá:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: [email protected]