Výsledky realitných fondov z dielne WOOD & Company za prvé tri kvartály naznačujú priaznivý celoročný výnos


Výsledky realitných fondov z dielne WOOD & Company za prvé tri kvartály naznačujú priaznivý celoročný výnos

Realitným fondom WOOD & Company sa darí držať priaznivý trend predminulého roka, keď sa klienti dočkali nadštandardných výnosov. Aj za uplynulý rok smerujú k dosiahnutiu cielených ročných výnosov 8 – 10 percent, keď podfond orientovaný na kancelárske budovy (WOOD & Company Office podfond) si k 30. 9. pripísal v korunovej triede výnos 7,34 % a podfond zameraný na maloobchodné centrá (WOOD & Company Retail podfond) za rovnaké obdobie v korunovej triede dokonca 8,88 %. Minulý rok rozšírila investičná skupina svoje produktové portfólio o ďalšie realitné podfondy. S prvým WOOD & Co. Logistics podfondom vstúpila do segmentu logistiky a developmentu priemyselných parkov. Druhý nový fond WOOD & Company Realitný – otvorený podielový fond je určený pre retailových investorov a ponúka drobným investorom možnosť participovať na silnom portfóliu zavedených realitných fondov WOOD & Co.


Nehnuteľnosti majú v portfóliu investora nenahraditeľný význam v podobe stabilizačnej kotvy obmedzujúcej riziká. Zaisťujú stabilný výnos a v strednodobom a dlhodobom horizonte dokážu ochrániť pred infláciou vďaka indexácii nájomných zmlúv alebo obratovému nájomnému v prípade maloobchodných centier.

WOOD & Company Office podfond má vo svojom portfóliu 11 kancelárskych nehnuteľností v Prahe, Bratislave a vo Varšave. Ich celková prenajímateľná plocha je 218 300 m2, hodnota aktív pod správou je 5,655 miliardy korún českých a čistý prevádzkový zisk (NOI) je 891,5 milióna korún českých. Priemerná obsadenosť budov v portfóliu je 93,37 %.

Výnos WOOD & Company Office podfondu bol k 30. 9. minulého roka 7,34 % v korunovej triede. Eurová trieda zhodnotila za uplynulé tri kvartály o 4,83 %. Priemerný ročný výnos od založenia podfondu v roku 2017 je 11,22 % v korunovej triede, respektíve 11,07 % v eurovej triede.

Poslednou akvizíciou kancelárskeho podfondu bola budova Green Point na pražskom Smíchove, súčasťou aktív sa v auguste 2022 stala aj druhá fáza projektu Lakeside Office Park v Bratislave s 15 200 m2 prenajímateľnej plochy. Táto budova bola minulý rok na jar plne obsadená. Vo finálnej fáze akvizície je v poradí druhá kancelárska budova vo Varšave.

„Do nášho office podfondu kupujeme zavedené kancelárske budovy s rastovým potenciálom, v dobrých lokalitách, so širokým a kvalitným portfóliom nájomníkov. Budovy generujú stabilný cash-flow. V nasledujúcich rokoch bude výstavba nových kancelárií na trhoch, kde pôsobíme, výrazne obmedzená, čo podľa nášho názoru povedie k ďalšiemu rastu nájmov. O všetky budovy nášho fondu sa aktívne staráme a priebežne do nich investujeme,“ hovorí Jiří Hrbáček, portfólio manažér a zástupca predsedu predstavenstva realitného fondu WOOD & Company.

WOOD & Company Retail podfond spravuje kancelársku budovu Harfa Office Park a pražské maloobchodné centrá Galerie Harfa a Centrum Krakov. Prenajímateľná plocha týchto aktív je 77 500 m2, hodnota aktív je 2,598 miliardy korún českých a čistý prevádzkový zisk (NOI) je 385,8 milióna korún českých. Priemerná obsadenosť budov v podfonde je 94,89 %.

Výnos WOOD & Company Retail podfondu za prvých deväť mesiacov 2023 bol v korunovej triede 8,88 %. Eurová trieda retailového podfondu zhodnotila za rovnaké obdobie o 6,69 %. Priemerný ročný výnos od založenia podfondu je v korunovej triede 12,49 % a 14,81 % v eurovej triede.

Tento rok je pre retailové centrá priaznivý. Návštevnosť našich centier sa v podstate vrátila na predcovidovú úroveň, v prípade tržieb evidujeme nárast, obraty si držia od začiatku roka rekordnú úroveň a v porovnaní s rokom 2019 je priemerný nárast cca 20 %. Zároveň vykazujeme najnižšiu mieru neobsadenosti, čo preukazuje, že českému retailovému trhu sa darí,“ vysvetľuje Hrbáček.

WOOD & Company AUP Bratislava podfond bol založený v roku 2021 na účel akvizície prémiového bratislavského nákupného centra Aupark. Ten je jediným aktívom tohto podfondu, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich dvoch kapitalizačných podfondov vypláca pravidelnú dividendu. Celková prenajímateľná plocha nákupného centra je 59 600 m2, pričom bola zahájená etapa rozšírenia tohto centra o cca 7 tis. m2. To prinesie ďalšie zvýšenie kvality ponuky centra v oblasti módy.

Výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu od jeho vzniku je 19,47 %. Výnos za posledných 12 mesiacov vrátane dividend je 8,49 % v eurovej triede a 11,86 % v korunovej triede.

WOOD & Co. Logistics podfond je najnovším prírastkom do rodiny realitných podfondov WOOD & Co. V novembri minulého roka zahájil tento podfond prípravu na akvizíciu prvého logistického developerského poľského projektu 7R Park Tczew III neďaleko Gdanska. Podfond ponúka investorom možnosť podieľať sa na developerskom výnose svojich projektov. „Chceme sa zamerať na výstavbu logistických parkov, ktoré umožňujú zaujímavý výnos, sú dobre financovateľné, majú kvalitných nájomníkov a ponúkajú investorom určitú mieru stability a predikovateľnosti, čo v súčasnom svete nie je také bežné,“ doplňuje Hrbáček. WOOD & Co. Logistics podfond je určený pre kvalifikovaných investorov a v eurovej triede cieli na ročný výnos 15 % pri investičnom horizonte aspoň tri roky. Podfond zamýšľa postupne rozšíriť svoje investície na ďalšie logistické projekty v strednej Európe. 

WOOD & Company Realitný – otvorený podielový fond je podielovým fondom spravovaným investičnou spoločnosťou WOOD & Company. Je určený pre retailových klientov, ktorí tak môžu participovať na silnom portfóliu, skúsenostiach najlepších odborníkov na komerčné nehnuteľnosti a na atraktívnych investíciách Realitného fondu WOOD & Company, SICAV, ktorý je jedným z najvýkonnejších realitných fondov v Česku a na Slovensku. Podfond investuje súbežne s už existujúcimi podfondmi do nehnuteľnostných projektov zo segmentu kancelárskych budov, maloobchodných centier a priemyselných nehnuteľností v Česku, na Slovensku a v Poľsku. Minimálna investícia do tohto retailového fondu je 100 korún českých a je možné realizovať ju prostredníctvom online investičnej platformy opPortunity od Portu. Očakávaný čistý ročný výnos dlhodobo cieli na 7 – 9 %. K 31. októbru 2023 zhodnotil fond za prvý polrok svojho fungovania v korunovej triede o 4,2 % a drobní investori doň zatiaľ vložili 200 miliónov korún českých. „Vďaka synergickým efektom na všetkých úrovniach investičného cyklu sa fondu už na začiatku jeho pôsobenia darí držať sa stanovených cieľov. Preto veríme, že sa čoskoro zaradí na popredné miesta medzi realitnými fondmi určenými pre drobných investorov,“ uzatvára Hrbáček.

Kontakt pre médiá:


Martin Kodýdek

Tel.: +420 606 615 311

E-mail: [email protected]