Spoločnosť DETOX sa stala členom skupiny KOSIT


Spoločnosť DETOX sa stala členom skupiny KOSIT

Spoločnosť KOSIT a. s., vlastnená investičnou skupinou WOOD & Company, získala koncom septembra tohto roka 90% podiel v DETOX s. r. o. Spoločnosť DETOX pôsobí na slovenskom trhu vyše 30 rokov a zamestnáva 100 pracovníkov. Patrí medzi najväčšie slovenské firmy v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom z priemyslu. Venuje sa aj sanácii a dekontaminácii environmentálne zaťažených oblastí. V roku 2022 dosiahol obrat spoločnosti takmer 11 mil. EUR.


„Nebezpečný odpad tvorí podstatnú časť odpadov, ktoré vznikajú na území SR. Jeho tvorba je sprievodným javom priemyselného rastu krajiny, preto je mimoriadne dôležité, aby bol ekologicky a profesionálne spracovaný. DETOX v portfóliu skupiny KOSIT pre nás znamená výrazné rozšírenie služieb v oblasti spracovania nebezpečných odpadov, ale aj pokrytie ďalších regiónov, ktoré je súčasťou našej stratégie,“ uvádza Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a. s.

Spoločnosť DETOX sídli v Banskej Bystrici s prevádzkami v Rimavskej Sobote a Trnave. Pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti bude aj naďalej zastávať Daniel Studený, ktorý ju úspešne riadi od roku 2015 a pôsobí v nej viac ako 20 rokov.

„Vstup nového spoločníka do DETOXU je dôležitým míľnikom pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Ak sa nám podarí v spolupráci so zástupcami KOSIT zrealizovať všetky rozpracované projekty, výrazne posilníme svoju pozíciu na trhu,“ hovorí Daniel Studený.

Pre skupinu WOOD & Company ide o pokračovanie strategického smerovania v odvetví odpadového hospodárstva, v ktorom pôsobí od roku 2014. „Verím, že aj vďaka akvizícii spoločnosti DETOX dokážeme posunúť Slovensko bližšie k modernému odpadovému hospodárstvu 21.storočia, ktoré je navyše šetrné k životnému prostrediu. Zároveň ide o silný signál pre investorov, ktorí nám zverujú prostriedky za účelom posilňovania našej pozície v tomto segmente,“ dopĺňa Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company.

Investičné plány DETOX podľa Mariána Christenka zapadajú do stratégie skupiny KOSIT. „Dnes pred nami stoja významné investície v hodnote takmer 50 mil. EUR a som presvedčený, že odborné znalosti a kompetencie kolegov z DETOX budú základom ich úspechu,“ uvádza Marián Christenko.

Skupina spoločností KOSIT sa primárne zameriava na poskytovanie služieb nakladania s odpadom pre komunálny sektor a komplexné služby pre zákazníkov z oblasti priemyslu a obchodu. Okrem zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Košiciach, či bioplynovej stanice na recykláciu biologického odpadu, prevádzkuje skupina KOSIT viacero koncových zariadení v Košickom, Prešovskom, a Nitrianskom kraji. Skupina KOSIT má viac ako 925 zamestnancov a jej plánovaný konsolidovaný obrat v roku 2023 je vo výške 68 mil. EUR.

--

O KOSIT a. s.

 Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001. Na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod, ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Od roku 2018 je členom organizácie CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu). V oblasti odpadového hospodárstva presadzuje spoločnosť KOSIT a.s. progresívne a ekologické formy nakladania s odpadom. Prostredníctvom vlastného zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) dlhodobo prispieva ku kvalite odpadového hospodárstva podľa štandardov z vyspelých európskych krajín. Akcionármi spoločnosti sú investičná skupina WOOD & Company (95 %) a mesto Košice (5 %).

O DETOX s.r.o.

Spoločnosť DETOX s.r.o., bola založená v roku 1992. Zastrešuje komplexné dodávanie služieb v odpadovom hospodárstve na celom Slovensku. Zároveň poskytuje koncové riešenia naprieč celým dodávateľským reťazcom, vrátane odvozu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia odpadu. Spoločnosť sa venuje aj transportu odpadu podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a jeho spracovaniu vo vlastných certifikovaných prevádzkach.

 

Kontakt pre médiá:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: [email protected]