Sekundárna verejná ponuka akcií Pilulky sa rozbieha. Prednostné právo na úpis nových akcií Pilulky využilo 45 doterajších akcionárov, ktorí zainvestovali spolu takmer 50 mil. Kč


Sekundárna verejná ponuka akcií Pilulky sa rozbieha. Prednostné právo na úpis nových akcií Pilulky využilo 45 doterajších akcionárov, ktorí zainvestovali spolu takmer 50 mil. Kč

PRAHA, 13. júna 2023 – Spoločnosť Pilulka si ide pre nový kapitál prostredníctvom sekundárnej verejnej ponuky (SPO). Pred samotnou verejnou emisiou umožnila doterajším akcionárom uplatniť prednostné právo na úpis nových akcií za cenu 450 Kč za akciu. V období od 23. mája do 6. júna prebehla veľmi úspešná prvá tranža, pri ktorej využilo ponuku 45 doterajších akcionárov, ktorí upísali 110 268 kusov akcií za celkovo 49 620 600 Kč. Verejná emisia akcií odštartovala 8. júna a potrvá do 22. júna. Pilulka v nej ponúkne až 389 730 kusov akcií.


Spoločnosť Pilulka, nejväčšia zásielková online lekáreň v Českej republike a na Slovensku, vstúpila veľmi úspešne ako prvá e-commerce spoločnosť na trh Start Burzy cenných papierov Praha v septembri 2020. Teraz si ide v sekundárnom verejnom úpise (SPO) pre ďalší kapitál. Chystá sa ponúknuť až 389 730 kusov akcií za cenu 450 Kč až 550 Kč za akciu.

Výsledok prvého kola nie je možné hodnotiť inak ako veľký úspech. Doterajší akcionári jasne podporili firmu a vďaka tomu má Pilulka už teraz dostatok hotovosti na uskutočnenie svojich plánov. Prvé kolo rozptýlilo obavy, ktoré šírili niektorí analytici, druhé kolo už je viac-menej len príležitosťou pre investorov dostať sa na palubu lode, ktorá smeruje k zisku a pozitívnemu cash flow. Tešíme sa na ďalší vývoj tejto ambicióznej spoločnosti,“ hovorí Jan Sýkora, partner spoločnosti WOOD & Company.

Verejnej emisii akcií, ktorá na pražskej burze Start odštartovala 8. júna, predchádzala dvojtýždňová lehota na uplatnenie prednostného práva na úpis nových akcií pre doterajších akcionárov spoločnosti Pilulka. Úpis prebiehal mimo verejnú ponuku burzového systému Start v dňoch 23. 5 – 6. 6. V tomto období využilo prednostné právo 45 doterajších akcionárov, ktorí nakúpili 110 268 kusov akcií v hodnote 49 620 600 Kč.

Nadväzujúca verejná emisia potrvá do 22. júna. Veľkosť lotu je 10 akcií, teda 4 500 Kč – 5 500 Kč. Nákup akcií bude možné realizovať cez online platformu opPORTUnity, prostredníctvom obchodníkov Patria Finance, J&T Banka, Fio banka alebo iných obchodníkov s cennnými papiermi.

Najväčšími akcionármi Pilulky sú jej zakladatelia Petr a Martin Kasovci s 34,8 % podielom, druhým najväčším akcionárom je All-Star Holding zo skupiny WOOD & Company s 18,64 % podielom. V prípade predaja plánovaného objemu v SPO klesne podiel týchto akcionárov na 29,04 %, resp. 15,56 %. Novo upísané akcie z prvej tranže a sekundárnej verejnej ponuky by potom tvorili 16,55 % podiel. Nový kapitál plánuje Pilulka využiť na posilnenie trhového podielu na zahraničných trhoch, konkrétne v Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku, ďalej na rozvoj aktivít v oblasti digitalizácie a e-health a realizáciu prípadných akvizícií v Česku alebo na zahraničných trhoch.

Informácie o uverejnení prospektu akcií:

Úpis akcií spoločnosti Pilulka Lékárny, a. s., IČ 036 15 278, so sídlom Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika („Spoločnosť“), v rámci druhého kola spĺňa znaky úpisu na základe verejnej ponuky akcií podľa ustanovenia § 480 a násl. ZOK a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 z dňa 14. júna 2017 o prospekte, ktorý má byť zverejnený pri verejnej ponuke alebo prijatí cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej tiež len „Nariadenie o prospekte“).

TOTO JE PROPAGAČNÁ SPRÁVA

Prospekt akcií Spoločnosti bol schválený Českou národnou bankou a zverejnený v súlade s Nariadením o prospekte (v elektronickej podobe na stránkach Spoločnosti http://www.pilulka.cz/pro-investory). Schválenie prospektu Českou národnou bankou by sa nemalo chápať ako potvrdenie akcií Spoločnosti, ktoré sú ponúkané. Prípadná investícia do akýchkoľvek akcií Spoločnosti musí byť vykonaná výlučne na základe prospektu schváleného Českou národnou bankou. Potenciálni investori by si mali prečítať prospekt pred tým, ako urobia akékoľvek investičné rozhodnutie, aby tak plne pochopili potenciálne riziká a výnosy spojené s rozhodnutím investovať do akcií Spoločnosti.

Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku na úpis či nákup akýchkoľvek akcií alebo iných cenných papierov a neumožňuje existenciu akejkoľvek ponuky či predaja akcií alebo iných cenných papierov v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by taká ponuka alebo predaj boli nezákoné bez príslušného schválenia či registrácie podľa regulácie cenných papierov tejto jurisdikcie.

Viac o SPO Pilulky sa dozviete v rozhovore so spoluzakladateľom spoločnosti Pilulky Petrom Kasom a partnerom WOOD & Company Janom Sýkorom.