Realitné fondy WOOD & Company pokračujú v dosahovaní stabilných výnosov


Realitné fondy WOOD & Company pokračujú v dosahovaní stabilných výnosov

Stabilná výkonnosť realitných podfondov WOOD & Company pokračuje aj v tomto roku. Podfond zameraný na kancelárske budovy (WOOD & Company Office podfond) zaznamenal k 30.septembru ročný výnos 7,40 %. Pri podfonde orientovanom na nákupné centrá (WOOD & Company Retail podfond) bol dosiahnutý ročný výnos 14,70 %. Obidva podfondy sú od jari obchodovateľné na pražskej burze cenných papierov. Ročný výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu, zameraného na investovanie do nákupného centra Aupark Bratislava, predstavoval ku koncu júna 7,77 %. Realitný tím WOOD & Company získal v tomto roku do portfólia kancelársku budovu GreenPoint na pražskom Smíchove a kancelársku budovu Astrum Business Park vo Varšave. Hodnota spravovaných aktív aktuálne presahuje jednu miliardu eur a celková prenajímateľná plocha sa zvýšila na 355 000 m2. 


„Realitné fondy dlhodobo preukazujú svoju stabilitu aj v dobách tržných turbulencií. Aj naďalej platí, že sú a budú pevnou kotvou každého investičného portfólia. Cielime na ročný výnos 8-10 %, čo sa nám vďaka zloženiu podfondov a profesionálnej práci tímu darí plniť,“ hovorí Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company. Office aj Retail podfond sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach rebríčka najvýkonnejších realitných fondov. 

WOOD & Company Office podfond, založený v roku 2017, má v portfóliu jedenásť administratívnych budov v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku s celkovou prenajímateľnou plochou 218 300 m2. Hodnota spravovaných aktív podfondu je 418,8 miliónov eur.  

WOOD & Company Office podfond dosiahol k 30.9. ročný výnos 7,40 % v EUR triede. Priemerný ročný výnos od založenia fondu je 11,18 % p.a. 

Výkonnosť WOOD & Company Office podfondu k 30. 9. 2022

Realitné fondy WOOD & Company pokračujú v dosahovaní stabilných výnosov

“Pandémia prinútila viacerých developerov zastaviť investície do kancelárskych projektov alebo došlo k ich prekresľovaniu na rezidenčnú funkciu. V dôsledku toho prestala ponuka nových kancelárií rásť takým tempom ako v minulosti. Po covide a skončení obdobia home officeu očakávame nárast dopytu. Z toho môžu profitovať existujúce kancelárske budovy, vrátane tých našich“ dodáva Šmigura."

WOOD & Company Retail podfond vznikol v roku 2016. V jeho portfóliu sú pražské komerčné nehnuteľnosti - komplex Harfa pozostávajúci z obchodného centra Galerie Harfa a kancelárskej budovy Harfa Office Park a obchodné centrum Krakov s celkovou nájomnou plochou 77 500 m2. Hodnota aktív v podfonde dosahovala na konci minulého roku 212,1 miliónov eur. 

Ročný výnos WOOD & Company Retail podfondu k 30.9. dosiahol 14,70 % v EUR triede. Priemerný ročný výnos od založenia je 15,35 % p.a. 

"V prípade retailových centier ťažíme z dobrej lokality a okolitej rezidenčnej zástavby, ktorá zaručuje lojálnu klientelu. Nehnuteľnosti majú stabilnú návštevnosť, vďaka ktorej nájomcovia generujú vysoké obraty. To dlhodobo pozitívne vplýva na výkonnosť podfondu. K zásadným výkyvom príjmov nedošlo počas koronakrízy a neočakávame ich ani v blízkej budúcnosti," vysvetľuje Šmigura.

Výkonnosť WOOD & Company Retail podfondu k 30. 9. 2022

Realitné fondy WOOD & Company pokračujú v dosahovaní stabilných výnosov

Podfond WOOD & Company AUP Bratislava vznikol v roku 2021 a jeho jediným aktívom je bratislavské nákupné centrum Aupark. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch kapitalizačných podfondov je AUP Bratislava podfond primárne postavený na vyplácaní dividend. Celková prenajímateľná plocha nákupného centra je 59 600 m2.  


Výnos WOOD & Company AUP Bratislava podfondu dosiahol za posledných 12 mesiacov 7,77 % v EUR triede investičných akcií.


"Záujem o investovanie do Auparku je silný. Ukazuje sa, že práve silné meno a stabilita sú v tomto prípade rozhodujúce. Ide o obľúbené a prémiové nákupné centrum s vynikajúcou polohou. Vzhľadom na rastúcu kúpnu silu obyvateľstva má potenciál dlhodobo generovať stabilné výnosy," uzatvára Šmigura. 

Výkonnosť WOOD & Company AUP Bratislava podfondu k 30. 6. 2022

Realitné fondy WOOD & Company pokračujú v dosahovaní stabilných výnosov

Kontakt pre médiá:


Zuzana Kopanicová

Tel.: +421 914 320 081

E-mail: [email protected]