WOOD & Company Renewables podfond

Názov:
WOOD & Company Renewables podfond
Typ aktíva:
Fond kvalifikovaných investorov
Cielený dlhodobý výnos:
15 % p.a.
Min. investícia:
1 mil. CZK
Odporúčaný investičný horizont:
5 rokov
Anualizovaný výnos od založenia:
-
Výnos za posledných 12 mesiacov:
-
Typ investičného fondu

Zahraničný alternatívny investičný fond

Nákladovosť

viď KIID

Kategória zákazníka

kvalifikovaný investor podľa § 3 písm. ap) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

Znalosti a skúsenosti

pokročilá znalosť, základné skúsenosti

Schopnosť niesť stratu

prípadná strata investície nemá vplyv na splnenie finančných cieľov; prípadná strata investície znamená komplikáciu splnenia niektorých finančných cieľov, ale nemá vplyv na celkovú životnú úroveň

Tolerancia rizika

6 zo 7 podľa SRI


WOOD SICAV Renewables Podfond sa zameriava na investície do obnoviteľných zdrojov energie, ktorých rozvoj je tiež jedným z dlhodobých cieľov európskej politiky. Len do roku 2030 plánuje EÚ takmer zdvojnásobiť súčasný podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Fond bude nakupovať projekty obnoviteľných zdrojov energie a spolu so strategickými partnermi zabezpečovať ich výstavbu. Cieľom je vybudované zelené elektrárne predať vybraným strategickým investorom, ktorí ich budú následne sami prevádzkovať.

Dosahujeme finančné úspory, pomáhame Európe dosahovať jej ciele v oblasti udržateľnosti, čistejšieho životného prostredia a európskej sebestačnosti pri zabezpečovaní dostatočnej kapacity výroby energie.

Miroslav Nosál, riaditeľ WOOD & Company investiční společnost, a.s.


Investičná stratégia

Zameriavame sa na rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie, najmä na solárnu, veternú a vodnú energiu. Investujeme však aj do súvisiacich technológií, ako je napríklad skladovanie energie v batériách. Čisté zdroje energie budujeme najmä v strednej a východnej Európe, v lokalitách s vysokým oslnením alebo intenzívnymi poveternostnými podmienkami.

Investujeme do projektov pripravených na výstavbu (RtB), ktoré majú všetky povolenia, zakúpené alebo prenajaté pozemky, dohodnuté budúce pripojenie do siete a pripravenú projektovú dokumentáciu. Projekty musia mať zároveň parametre, ktoré spĺňajú požadovanú ziskovosť.

Kvalitu a odbornosť zabezpečujeme spoluprácou s renomovanými strategickými partnermi, ktorí majú bohaté skúsenosti s výstavbou podobných projektov. Dokážu zabezpečiť komplexný investičný proces - od akvizície projektov RtB až po uvedenie elektrární do prevádzky.

Snažíme sa budovať portfólio projektov rôznych typov a veľkostí, čo minimalizuje mieru rizika. Náš interný tím odborníkov sa aktívne podieľa na riadení celého procesu. Výstavba projektov je spolufinancovaná syndikátom medzinárodných bankových skupín a rozpočet projektu je garantovaný generálnym dodávateľom, čo obmedzuje náklady na výstavbu.

Akvizícia projektov RtB, ich výstavba a následný predaj predstavujú najatraktívnejšie zhodnotenie investície v tomto sektore. Podfond tak ponúka možnosť podieľať sa na výnosoch z rozvoja jednotlivých investícií.

Dátum publikácie Názov
18. 6. 2024 Pozvánka na výročné valné zhromaždenie - jún 2024 Stiahnuť
18. 6. 2024 Príloha 1 Výročná správa 2023 SICAV Stiahnuť
1. 5. 2024 WOOD SICAV - STATUT máj 2024 Stiahnuť

Chcete si dohodnúť osobné stretnutie?

Zanechajte nám svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu a my sa vám okamžite ozveme.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a podlieha zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.