SATPO FIN. 7,10/26

Názov
SATPO FIN. 7,10/26
Úrok
7,10 % p.a.
Dátum splatnosti
4. 2. 2026
Objem emisie
do 400 mil. CZK

Základné údaje

Webová stránka emitenta: SATPO | Pre investorov

Emisie na platforme opPORTUnity: opPORTUnity | SATPO