KKIG 6,10/25

Názov
KKIG 6,10/25
Úrok
6,10 % p.a.
Splatnost
30. 11. 2025
Objem emisie
až 200mil. CZK

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Webová stránka emitenta: KKIG| Pre investorov

Emisie na platforme opPORTUnity: opPORTUnity | KKIG 6,10/25