WOOD & Co. Office podfond

Typ aktíva:
Fond kvalifikovaných investorov
Cielený dlhodobý výnos:
8 - 10 % p.a.

Prezentovaný scenár predstavuje odhad budúcej výkonnosti založený na údajoch z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota investície, a/alebo na aktuálnych trhových podmienkach a nepredstavujú presný ukazovateľ. Zisk investora sa bude líšiť v závislosti od toho, aká bude situácia na trhu a ako dlho bude investíciu držať.

Minimálna investícia:
od 50 000 Eur

Investícia sa realizuje v eurách alebo v korunách. Výnos pre investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov.

Odporúčaný investičný horizont:
5 a viac rokov
alt text
Typ investičného fondu Zahraničný alternatívny investičný fond
Nákladovosť viď KIID
Kategória zákazníka  kvalifikovaný investor podľa § 3 písm. ap) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní
Znalosti a skúsenosti pokročilá znalosť, základné skúsenosti
Schopnosť niesť stratu prípadná strata investície nemá vplyv na splnenie finančných cieľov; prípadná strata investície znamená komplikáciu splnenia niektorých finančných cieľov, ale nemá vplyv na celkovú životnú úroveň
Tolerancia rizika 6 zo 7 podľa SRI

Prečo investovať?

WOOD & Co. Office podfond vám ponúka unikátnu príležitosť, ako dômyselne a výhodne vyvážiť pomer rizika a zisku. Investícia do kancelárskych budov je preverená časom. Prináša solídny výnos aj v čase krízy. Náš fond vlastní aktíva s jasne nastavenou prevádzkovou ekonomikou a oproti novému developmentu má konkurenčnú výhodu. Budovy boli postavené za nižšie ceny. Držia hodnotu, za ktorú teraz nie je možné postaviť nové projekty. Aj vďaka tomu môžu ľahšie optimalizovať nájmy a lepšie pracovať s nájomníkmi, infláciou aj udržateľným rastom. 


Každé úspešné investičné portfólio potrebuje mať spoľahlivú kotvu

Kvalitné kancelárske budovy v Prahe, Bratislave a Varšave sú súčasťou nášho konzervatívneho, systematicky budovaného a diverzifikovaného portfólia. Od roku 2017 optimalizujeme a aktívne rozvíjame portfólio budov vo výnimočných lokalitách s dobrou perspektívou zhodnotenia, pestrým zložením nájomníkov a stabilným cashflow. Kľúčová je pre nás tiež konzervatívna miera zadlženia.

Products quote

„Zameriavame sa na komerčné nehnuteľnosti, ktoré umožňujú zaujímavý výnos, sú dobre financovateľné, majú kvalitných nájomníkov a ponúkajú investorom určitú mieru stability a predikovateľnosti. A to v súčasnom svete nie je tak bežné.“

Jiří Hrbáček, podpredseda predstavenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (investičný fond s premenlivým základným imaním) 

Vývoj hodnoty investičnej akcie

EUR 11,18 %

CZK 10,11 %

Anualizovaný výnos od založenia

EUR 7,40 %

CZK 10,85 %

Výnos za posledných 12 mesiacov

Vývoj hodnoty investičnej akcie

Údaje k dátumu poslednej valuácie 30. 9. 2022. Dané číselné údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.


Portfolio budov

Názov Celková rozloha Dátum akvizície
Aupark Tower 32 600 m2 2Q 2018
BBC1, BBC1 Plus 25 500 m2 1Q 2021
BBC5 37 200 m2 4Q 2018
Lakeside Park 01 26 000 m2 2Q 2018
Lakeside Park 02 15 200 m2 2Q 2018
Westend Tower 8 400 m2 2Q 2018
Aupark Tower

Dokumenty na stiahnutie

Dátum publikácie Názov
1. 1. 2023 ŠTATÚT Stiahnuť
1. 7. 2022 Polročná finančná správa za 1. polrok 2022 Stiahnuť