WOOD & Co. Office podfond

Typ aktíva:
FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTOROV
Cielený dlhodobý výnos:
8 - 10 % p.a.

Prezentovaný scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe historických údajov o tom, ako sa mení hodnota investície a/alebo aktuálnych trhových podmienok, a nie je presným ukazovateľom. Výnos investora sa bude líšiť v závislosti od toho, aké sú podmienky na trhu a ako dlho investíciu drží.

Min. investícia:
1 mil. CZK

Investícia sa realizuje v eurách alebo korunách. Výnos pre investora sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Odporúčaný investičný horizont:
5 a viac rokov
Anualizovaný výnos od založenia (€ trieda):
11, 85 %

CZK trieda investičných akcií: 12, 09 %

Výnos za posledných 12 mesiacov (€ trieda):
12, 82 %

CZK trieda investičných akcií: 16, 66 %

alt text
Typ investičného fondu Zahraničný alternatívny investičný fond
Nákladovosť viď KIID
Kategória zákazníka  kvalifikovaný investor podľa § 3 písm. ap) zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní
Znalosti a skúsenosti pokročilá znalosť, základné skúsenosti
Schopnosť niesť stratu prípadná strata investície nemá vplyv na splnenie finančných cieľov; prípadná strata investície znamená komplikáciu splnenia niektorých finančných cieľov, ale nemá vplyv na celkovú životnú úroveň
Tolerancia rizika 6 zo 7 podľa SRI

Každé úspešné investičné portfólio potrebuje mať spoľahlivú kotvu

Kvalitní kancelářské budovy v Praze, Bratislavě a Varšavě jsou součástí našeho  konzervativního, systematicky budovaného a diverzifikovaného portfolia. Od roku 2017 optimalizujeme a aktivně rozvíjíme portfolio budov ve výjimečných lokalitách s dobrou perspektivou zhodnocení, pestrým složením nájemníků a stabilním cashflow. Klíčová je pro nás také konzervativní míra zadlužení.


Prečo investovať?

Investice do kancelářských budov je prověřena časem. Přináší solidní výnos i v době krize. Náš fond vlastní aktiva s jasně nastavenou provozní ekonomikou a oproti novému developmentu má konkurenční výhodu. Budovy byly postaveny za nižší ceny. Drží hodnotu, za kterou nyní nelze postavit nové projekty. I díky tomu mohou snáz optimalizovat nájmy a lépe pracovat s nájemci, inflací i udržitelným růstem.

Products quote

„Zameriavame sa na komerčné nehnuteľnosti, ktoré umožňujú zaujímavý výnos, sú dobre financovateľné, majú kvalitných nájomníkov a ponúkajú investorom určitú mieru stability a predikovateľnosti. A to v súčasnom svete nie je tak bežné.“

Jiří Hrbáček, podpredseda predstavenstva WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (investičný fond s premenlivým základným imaním)

Vývoj hodnoty investičnej akcie

Vývoj hodnoty investičnej akcie

Údaje k dátumu poslednej valuácie 31.3.2023. Dané číselné údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.


Portfólio budov

Názov Celková oblasť Dátum akvizície
Aupark Tower 32 600 m2 2Q 2018
BBC1, BBC1 Plus 25 500 m2 1Q 2021
BBC5 37 200 m2 4Q 2018
Lakeside Park 01 26 000 m2 2Q 2018
Lakeside Park 02 15 200 m2 2Q 2018
Westend Tower 8 400 m2 2Q 2018
Aupark Tower
Dátum publikácie Názov
24. 3. 2023 Kľúčové informácie (podľa metodiky PRIIPs) Stiahnuť
26. 1. 2022 Stanovy akciovej spoločnosti Stiahnuť