Dlhopisový program spoločnosti City Home Finance III, s.r.o.


Základné údaje

Webová stránka emitenta: Mesto Home | Pre investorov

Emisie na platforme opPORTUnity: opPORTUnity | City Home

Emisia CITY HOME VAR/27, ISIN CZ0003552143:

Oznámenie o úrokovej sadzbe dlhopisov na 1. výnosové obdobie (pozri časť Dokumenty na stiahnutie nižšie)

Dátum publikácie Názov
17. 7. 2023 Oznámenie o úrokovej sadzbe dlhopisu CITY HOME VAR/27 - 1. výnosové obdobie (20.7.2023 - 20.1.2024) Stiahnuť